Wydarzenia

Bezpłatne parkingi w Bochni jeszcze przez kilka tygodni

Mirosław CISAK

Od 1 stycznia parkowanie na miejskich parkingach w Bochni jest darmowe. To wynik braku realizacji uchwał wprowadzających tzw. „rewolucję parkingową” (strefa płatnego parkowania z parkometrami). Ostatnio radni zgodzili się na prolongatę zmian do 1 czerwca, ale przegłosowane w grudniu uchwały nie mają jeszcze mocy prawnej. Do tego czasu parkowanie będzie bezpłatne.

W lutym 2017 r. radni przegłosowali uchwały wprowadzające w Bochni tzw. „rewolucję parkingową”. Do najważniejszych zmian należą:

- zróżnicowanie opłat poprzez wydzielenie obszarów A i B (szczegóły poniżej);
- płatność z góry za pomocą parkometrów (lub płatność elektroniczna), a nie przy udziale parkingowych.

Zmiany miały zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Urząd nie ogłosił jednak przetargu na wyłonienie firmy, która zajęłaby się obsługą systemu, a w listopadzie do porządku obrad burmistrz chciał wprowadzić uchwały, które w ogóle miały przesunąć „rewolucję parkingową” o rok. Radni wycofali projekty tych uchwał, ale miesiąc później gospodarz miasta ponowił próbę odwleczenia zmian.

Na grudniową sesję rady miasta przygotowano nowe projekty uchwał z tą samą datą obowiązywania nowego systemu, czyli od 1 stycznia 2019 r. Propozycję przesunęcia w czasie „rewolucji parkingowej” urzędnicy tłumaczyli możliwą rewitalizacją centrum miasta, na którą starają się o unijne dofinansowanie.

Podczas posiedzenia komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska doszło do kompromisu - ustalono datę zmian na 1 czerwca 2018 r. (więcej na ten temat TUTAJ). Tuż przed końcem 2017 roku rada miasta przegłosowała uchwały w tej sprawie (szczegóły TUTAJ).

Uchwały nie mają jeszcze mocy prawnej, dlatego od 1 stycznia 2018 r. obowiązują uchwały przegłosowane w lutym 2017 r. Będzie tak do czasu uprawomocnienia się uchwał prolongujących zmiany do 1 czerwca 2018 r.

Teraz na parkingach administrowanych przez miasto opłaty nie są pobierane. - Umowy z parkingowymi zawarte były na czas oznaczony i obowiązywały do 31 grudnia 2017 r. Po wejściu w życie zmienionych uchwał parkingowi nadal będą mogli pobierać opłaty, na nowych umowach. Do czerwca płatne będą najprawdopodobniej te parkingi, na których pobierano opłaty w grudniu. Ponieważ nie wiemy jak szybko uchwały zostaną opublikowane, to nie możemy sztywno (np. 1 lutego, 15 marca) określić terminu, w którym z powrotem zaczną być pobierane opłaty - informuje Andrzej Koprowski z wydziału promocji i rozwoju miasta.

Do końca grudnia opłaty pobierane były na następujących miejskich parkingach:

- południowa strona Rynku,
- plac gen. Okulickiego,
- za halą targową „Gazaris”,
- przy ul. Floris (przy sklepie PSS „Społem”),
- na tzw. „ruskim rynku” (również przy ul. Floris).

Opłaty pobierane są jednak na parkingach obsługiwanych przez firmę zatrudnioną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich (zachodnia strona Rynku i ul. Regis). Zmiany, które zaczną obowiązywać 1 czerwca mają uporządkować również ten temat. - Droga wojewódzka objęta jest strefą płatnego parkowania, więc na niej również pobierane będą opłaty na podstawie zmienionych uchwał. Realizowane to będzie na podstawie porozumienia z zarządem dróg wojewódzkich, którego treść będzie uzgadniania w najbliższym czasie - wyjaśnia Andrzej Koprowski.

Przypomnijmy, że darmowe parkowanie na miejskich parkingach było możliwe również na początku 2017 roku. Wtedy urząd szukał operatora, który przejmie od miasta zarządzanie parkingami, a parkingowi mieli umowy tylko do końca 2016 r. Po kilku tygodniach miasto samo podpisało umowy z parkingowymi i obsługiwano kilka najbardziej dochodowych miejsc. Więcej na ten temat TUTAJ.

* * *

Uchwały przegłosowane w lutym 2017 r. dzielą centrum Bochni na obszary A i B. Granice Strefy Płatnego Parkowania (SPP) będą wyznaczały następujące ulice: Jana Matejki, Bernardyńska, Tadeusza Czackiego, Oracka, Solna Góra, Niecała, Piotra Galasa, Trudna, Gazaris, Floris, prof. Stanisława Fischera, Sądecka, Henryka Sienkiewicza, Górska, Kazimierza Wielkiego.

Obszar A: ul. Rynek (wszystkie strony), pl. św. Kingi (strona południowa, północna i łącznik), ul. Mickiewicza, ul. Solna, ul. Dominikańska, ul. Wolnica, ul. Rzeźnicka.

Obszar B: ul. Kącik, ul. Górska, ul. Regis, ul. Różana, ul. Biała, ul. Matejki, ul. Bernardyńska, ul. Gołębia, ul. Oracka (część od ul. Regis), ul. Kowalska, ul. Bracka - pl. gen. Okulickiego, ul. Bracka, ul. Trudna, ul. Gazaris, ul. Fischera.

Opłaty w SPP mają być pobierane od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 17:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Kierowcy będą musieli płacić z góry za deklarowany czas postoju za pomocą parkometrów, przez płatność elektroniczną (lub sms), albo wykupując abonament.

Poniżej uchwalone przez radnych stawki opłat.

Obszar A:

1. pierwsze 30 min. - 0,50 zł;
2. pierwsza godzina - 2,00 zł;
3. druga godzina - 2,50 zł;
4. trzecia godzina - 3,00 zł;
5. czwarta i każda następna godzina - 3,00 zł;
6. abonament mieszkańca - miesięczny - 10,00 zł, półroczny 50,00 zł, roczny 100,00 zł;
7. abonament dwutygodniowy - 100,00 zł;
8. abonament miesięczny - 200,00 zł;
9. w strefie A zakaz lokalizowania zastrzeżonych miejsc postojowych, za wyjątkiem
bezpłatnego miejsca zastrzeżonego „koperta" dla HOSPICJUM - na czas nieokreślony.

Obszar B:

1. pierwsze 30 min. - 0,50 zł.;
2. pierwsza godzina - 1,50 zł;
3. każda kolejna godzina - 2,00 zł;
4. abonament mieszkańca - miesięczny - 10,00 zł, półroczny 50,00 zł, roczny 100,00 zł;
5. abonament dwutygodniowy - 75,00 zł;
6. abonament miesięczny - 150,00 zł;
7. zastrzeżone miejsce postojowe - 300,00 zł miesięcznie 24/dobę (od poniedziałku do soboty).

comments powered by Disqus

Najnowsze