Wydarzenia

Bochnia: Burmistrz powołał Komitet Rewitalizacji

tim

17 osób powołał burmistrz Bochni do Komitetu Rewitalizacji. Grupa będzie pełnić funkcję forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bochnia na lata 2017-2026, a także funkcję opiniodawczo-doradczą burmistrza w zakresie rewitalizacji.

Skład Komitetu Rewitalizacji:

1) Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego:

Maksymilian Kobiela
Piotr Romański
Maria Liguzińska-Kowal

2) Mieszkańcy Gminy Miasta Bochnia inni niż wymienieni w ust. 1:

Ewa Skowrońska
Iwona Oliviera Rożnowska

3) Przedstawiciele podmiotów prowadzących bądź zamierzających prowadzić działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasta Bochnia:

Piotr Langer (urbanista, członek TUP)
Kinga Magdoń (pracownia RERUM)
Mariusz Biernat (MjB)

4) Przedstawiciele podmiotów prowadzących bądź zamierzających prowadzić działalność społeczną na terenie Gminy Miasta Bochnia, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych:

Jan Paluch (Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej)
Rafał Kłosowski (Stowarzyszenie REAKTOR B7)
Michał Zając (Bocheńska Fundacja Salina Nova)

5) Przedstawiciele JST i ich jednostek organizacyjnych:

Ewa Dudek (Urząd Miasta Bochnia)
Dominika Ropek (architekt miejski)
Czesław Polakowski (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)

6) Przedstawiciele organów władzy publicznej, w tym aktualnie działającej Rady Miasta Bochnia, a także innych podmiotów realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa:

Lucjan Robert Cerazy (Urząd Miasta Bochnia, z-ca burmistrza)
Kazimierz Ścisło (Rada Miasta Bochnia)
Robert Hołda (Rada Powiatu Bocheńskiego)

Regulamin Komitetu Rewitalizacji można zobaczyć TUTAJ.

comments powered by Disqus

Najnowsze