Wydarzenia

Powiat: 95 tys. zł na organizacje pozarządowe

tim

95 tys. zł rozdzieli Zarząd Powiatu w Bochni w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu turystyki, kultury i kultury fizycznej. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 11 do 31 stycznia w Starostwie Powiatowym w Bochni.

Zdjęcie ilustracyjne / Fot. Pixabay / CC0 Public Domain

O dotacje mogą starać się organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

- W tym roku pierwszeństwo przy przyznaniu dofinansowania będą miały zadania związane z uczczeniem 100. rocznicy odzyskania niepodległości - zaznacza Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński.

Na realizację zadań z zakresu kultury przeznaczono 64 tys. zł, a powinny one dotyczyć m.in. organizowania wydarzeń kulturalnych, czy edukacyjnych. 25 tys. zł przeznaczono na zadania z zakresu kultury fizycznej dotyczące m.in. organizowania powiatowych imprez sportowych dla młodzieży i dzieci, natomiast na zadania z zakresu turystyki przeznaczono 6 tys. zł. O dotacje mogą starać się jednostki, które zajmują się organizowaniem form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców powiatu ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży, jak również promocją i wspieraniem rozwoju turystycznego na terenie Powiatu Bocheńskiego.

Oferty można składać osobiście lub wysłać pocztą (liczy się data wpływu). Formularz oferty jest dostępny w Wydziale Oświaty pok. 311 (III piętro, od ulicy Różanej), na stronie internetowej Powiatu Bocheńskiego www.powiat.bochnia.pl w dziale „Dla Mieszkańców” pod hasłem „NGO”.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni pod numerem tel. 14 615 37 64.

comments powered by Disqus

Najnowsze