Wydarzenia

W Bochni o reformie oświaty i roli kościoła w wychowywaniu uczniów

Tomasz STODOLNY

Barbara Nowak - Małopolski Kurator Oświaty - przyjedzie w styczniu do Bochni, by uczestniczyć w zorganizowanym tu forum z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, dyrektorów i nauczycieli oraz młodzieży szkół z powiatu bocheńskiego i brzeskiego.

Barbara Nowak - Małopolski Kurator Oświaty, podczas spotkania w Bochni w kwietniu 2016 roku.

Gośćmi forum będą także posłanki na Sejm RP Józefa Szczurek-Żelazko i Urszula Rusecka, przedstawiciele małopolskich struktur NSZZ "Solidarność" oraz księża prałaci bocheńskich parafii.

Według planu dyskusja na forum ma dotyczyć:

- sytuacji szkół w powiatach bocheńskim i brzeskim
- funkcjonowania kuratorium oświaty i jego współpracy ze szkołami
- współpracy kuratorium z jednostkami samorządowymi
- organizacji pracy szkół
- konkursów kuratoryjnych
- reformy oświaty
- realizacji profilaktyki zdrowotnej w szkołach
- aktualnych potrzeb edukacyjnych uczniów
- losów absolwentów szkół ponadpodstawowych
- roli Kościoła w kształceniu i wychowywaniu dzieci i młodzieży

Forum odbędzie się 22 stycznia.

comments powered by Disqus

Najnowsze