Wydarzenia

Bochnia na 16. miejscu w Rankingu Gmin Małopolski

tim

Celem Rankingu jest wyłonienie i promowanie małopolskich gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Organizatorzy – FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz Urząd Statystyczny w Krakowie – mają nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju całego regionu.

Ranking Gmin Małopolski realizowany jest od 2010 roku. W jego ramach ocenie poddawane są wszystkie małopolskie gminy z wyłączeniem miast na prawach powiatu (tj. Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa).
W oparciu o 11 wskaźników wyłaniani są liderzy globalni oraz powiatowi. W odpowiedzi na postulaty samorządowców oraz ekspertów, w tym roku organizatorzy dokonali uzupełnienia i aktualizacji zestawu wskaźników, w oparciu o które tworzony jest Ranking.

Udoskonalona lista wskaźników, służących do obliczenia syntetycznego wskaźnika rankingowego, obejmuje w tej edycji:

 • Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2014 r.)
 • Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2014 r.)
 • Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (od 2014 r.)
 • Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca
 • Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2014 r.)
 • Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności
 • Wyniki egzaminu gimnazjalnego – średni wynik w procentach
 • Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-6 lat
 • Saldo migracji na 1000 ludności
 • Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca
 • Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach ogółem gminy

Kryteria finansowe, obejmujące dochody własne, wydatki inwestycyjne gmin, ich zadłużenie oraz pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej analizowano na przestrzeni trzech ostatnich lat. Daje to pełniejszy obraz, korygujący jednocześnie jednoroczne wahnięcia.

RANKING GMIN 2017 PIERWSZA 20-KA

Gmina:

1. Wielka Wieś – powiat krakowski
2. Niepołomice – powiat wielicki
3. Zakopane – powiat tatrzański
4. Wieliczka – powiat wielicki
5. Zielonki – powiat krakowski
6. Michałowice – powiat krakowski
7. Zabierzów – powiat krakowski
8. Limanowa – powiat limanowski
9. Myślenice – powiat myślenicki
10. Skawina – powiat krakowski
11. Chełmiec – powiat nowosądecki
12 . Oświęcim – powiat oświęcimski
13. Sucha Beskidzka – powiat suski
14. Zator – powiat oświęcimski
15. Świątniki Górne – powiat krakowski
16. Bochnia – powiat bocheński
17. Wadowice – powiat wadowicki
18. Pałecznica – powiat proszowicki
19. Dobczyce – powiat myślenicki
20. Nowy Targ – powiat nowotarski

Oprócz zajęcia 16-tego miejsca w rankingu wojewódzkim, Bochnia zajęła pierwsze miejsce w rankingu spośród 8 gmin w powiecie bocheńskim.
Podczas wczorajszej Gali w Niepołomicach Burmistrz Miasta Bochnia, Stefan Kolawiński odebrał wyróżnienie dla naszego Miasta. Trzeba zaznaczyć, że Galę swoim występem uświetnili uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni z Sekcji Smyczkowej.

Pełne wyniki rankingu, metodologię i regulamin można znaleźć na stronie: http://beta.mistia.org.pl/ranking

comments powered by Disqus

Najnowsze