Wydarzenia

Będą zmiany w regulaminach budżetu obywatelskiego i młodzieżowej rady?

Mirosław CISAK

Jan Balicki, przewodniczący Rady Miasta Bochnia, chce zmian w regulaminach Budżetu Obywatelskiego i Młodzieżowej Rady Miasta. Chodzi m.in. o wyodrębnienie dodatkowego budżetu związanego z działaniami postulowanymi przez młodzież.

Młodzieżowa Rada Miasta Bochnia zainaugurowała swoją działalność 9 maja 2017 r.

Podczas ostatniej sesji przewodniczący rady złożył interpelację w tej sprawie. - Budżet Obywatelski (BO) oraz powołanie Młodzieżowej Rady Miasta (MRM) były ważnym elementem w programach wyborczych w ostatnich wyborach. Od wiosny br. działa już MRM, a BO realizowany będzie po raz trzeci. Zebrane zostały pewne doświadczenia, także o negatywnym charakterze, dotyczące sposobu głosowania, ustalania wartości realizowanych zadań, zwrotów niewykorzystanych środków, realizacji zadań na terenie nie będącym własnością gminy oraz zasadności czy sensowności zgłaszania inicjatyw z całego zakresu zadań własnych samorządu. Były nawet kontestacje i bojkot udziału w głosowaniu na jednym z osiedli. W wystąpieniach na sali obrad pojawiły się też głosy o potrzebie pewnych zmian w regulaminie BO - zaczął Jan Balicki.

- Powołanie MRM, już po wprowadzeniu BO sprawiło, że możliwość wpływania na sprawy młodzieży poprzez MRM straciła nieco na znaczeniu, gdyż w BO głosować może młodzież od 16 roku życia, by w ten sposób wywierać pewien wpływ na ważne dla nich sprawy - zwrócił uwagę przewodniczący Jan Balicki.

- Swoje znaczenie zachowały nadal względy edukacyjne funkcjonowania MRM, o ile młodzież będzie miała rzeczywiste pole działania. Ogłoszone zmiany ustroju szkolnego i likwidacji gimnazjów stanowią istotne przesłanki do zmiany regulaminu MRM, w którym trzeba wprowadzić nowe podmioty edukacyjne, ustalić nowe okręgi wyborcze itp. - napisał Jan Balicki.

- Wnioskuję o analizę obowiązujących uregulowań prawnych BO i MRM i przygotowanie zmian w regulaminach, w duchu zgłaszanych uwag. Jednocześnie wnoszę o wyodrębnienie dodatkowego budżetu związanego z działaniami postulowanymi przez młodzież, które wstępnie wybierać będzie MRM. Ostateczne decyzje, honorujące propozycje młodzieżowej rady, podejmowane będą przez Radę Miasta Bochnia, podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu do BO. Takie rozwiązania dają możliwość autentycznego wpływu młodych ludzi na gospodarowanie ograniczonymi środkami finansowymi, obserwację skutków decyzji podejmowanych w imieniu i na rzecz młodych ludzi. Mogą być prawdziwą szkołą samorządności, przygotowującą młodych radnych do odpowiedzialnej działalności samorządowej już w dorosłym życiu - wnioskuje Jan Balicki.

comments powered by Disqus

Najnowsze