Wydarzenia

Radni nie zgodzili się na przesunięcie rewolucji parkingowej

Mirosław CISAK

Urzędnicy chcieli o rok przesunąć rewolucję parkingową w Bochni, ale radni nie zgodzili się na to wykreślając z programu ostatniej sesji wszystkie uchwały w tej sprawie. Obowiązują więc przepisy, zgodnie z którymi od 1 stycznia 2018 roku będą obowiązywały dwie strefy parkowania (A i B) ze zróżnicowanymi stawkami opłat za postój, a opłaty mają być pobierane przez parkometry.

Jak już informowaliśmy, w programie listopadowej sesji znalazły się projekty trzech uchwał, które mogły przesunąć o rok rewolucję parkingową. - W związku z planami rewitalizacji centrum miasta oraz ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zewnętrzne, od przyznania dofinansowania będzie zależało oszacowanie ilości miejsc postojowych, które będą musiały ulec weryfikacji. Dlatego też wprowadzenie uchwał dotyczących wyznaczenia stref płatnego parkowania oraz pobierania opłat na parkingach zostaje przesunięte o 1 rok - wyjaśniono w uzasadnieniach projektów uchwał.

Radni przeciwko

Dyskusja podczas ostatniego posiedzenia komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska pokazała, że radnym nie spodobał się ten pomysł.

- Nasza komisja przez wiele miesięcy pracowała nad - jak nazywają to media - „rewolucją parkingową”. Nie rozumiem jakie znaczenie dla wprowadzenia tych zmian ma różnica w ilości miejsc nawet w centrum miasta. Nie wiemy czy w ogóle dostaniemy dotację na rewitalizację Rynku. Jeżeli okaże się, że będzie to robione za trzy lata to dlaczego miasto ma nie korzystać z pieniędzy. Chodziło nam głównie o rotację miejsc parkingowych, a nie tak jak teraz: z niektórych miejsc nie pobierane są w ogóle opłaty, auta stoją cały dzień w tym samym miejscu, kierowcy nie płacą za to i jest zablokowane całe centrum miasta. Nie zgadzam się z tym, żeby prolognować tę uchwałę - powiedział radny Robert Żelichowski.

- Nawet w zapytaniu przetargowym można było uwzględnić, że po jakimś czasie może być zmiana miejsc parkingowych, co będzie wiązało się z przestawieniem, czy zlikwidowaniem kilku parkometrów. Przetarg już dawno powinien być ogłoszony i od 1 stycznia strefy powinny w Bochni działać - dodał Robert Żelichowski.

- Te uchwały miały wprowadzać system obsługi przez parkometry i firmę obsługującą te urządzenia. Tylko tyle zmieniały te uchwały - stwierdził Andrzej Dębiński, naczelnik wydziału gospodarki komunalnej, inwestycji i ochrony środowiska.

Chodzi o rotację miejsc

Radny Robert Żelichowski powtórzył, że chodziło głównie o rotację miejsc oraz wprowadzenie opłat w całym centrum, a nie tylko na wybranych ulicach (obecnie opłaty pobierane są tylko tam gdzie są parkingowi).

- Ogłaszając przetarg muszę podać parametry. Jeśli w ciągu trwania umowy będę zmniejszał liczbę miejsc parkingowych to firma nie zgodzi się, aby pomniejszyć swój dochód i wpłyną mniejsze dochody do budżetu miasta. Dlatego poczekajmy na rozstrzygnięcie (kwestii dotacji na rewitalizację Rynku - przyp. red.), takie jest nasze zdanie - argumentował Andrzej Dębiński.

- Za rok będzie następna uchwała o prolongatę o rok, a potem jeszcze o rok. Przetarg już dawno powinien być ogłoszony i na aktualnym stanie powinna zostać wprowadzona strefa parkowania z parkometrami. Cały czas uciekają nam złotówki... - przyznał Robert Żelichowski.

- Nie do końca uciekają, bo (opłaty) są pobierane. Strefy właściwie są te same, strefa A jest tylko trochę zmodyfikowana - bronił się naczelnik Andrzej Dębiński.

- Panie naczelniku, trochę mijamy się z prawdą. Niech pan poda kwotę jaką pan uzyskał w tym roku za parkowanie na ulicy Mickiewicza (na tej ulicy nie są pobierane opłaty, strefa formalnie obowiązuje, ale nie ma parkingowego - przyp. red.) - zaproponował radny Marek Bryg.

- Proszę mi zadać pytanie, przygotuję materiały i państwu przekażę, bo w tej chwili... To nie ja pobieram, tylko wydział budżetowy, nie mój wydział - stwierdził Andrzej Dębiński.

- Wszyscy dobrze wiemy, że tam nie ma parkingowego, żeby pobierał opłaty - zauważył Marek Bryg.

- Nie chcę być złośliwy, ale Bochnia nie ma szczęścia do terminowych realizacji inwestycji. Patrz: kolejne etapy KN-2. Dlatego w aspekcie rewitalizacji mam obawy odnośnie terminowości - dorzucił Robert Żelichowski.

Prolongata wycofana

Ostatecznie 3 radnych tej komisji zagłosowało za zdjęciem projektów uchwał z porządku obrad, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Podczas sesji propozycję komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska poparło większość (14) radnych, reszta wstrzymała się od głosu. Projekty uchwał zdjęto z porządku obrad i nadal obowiązują dokumenty uchwalone w lutym br.

Zasady od 1 stycznia 2018

Centrum Bochni podzielono na obszary A i B. Granice Strefy Płatnego Parkowania (SPP) będą wyznaczały następujące ulice: Jana Matejki, Bernardyńska, Tadeusza Czackiego, Oracka, Solna Góra, Niecała, Piotra Galasa, Trudna, Gazaris, Floris, prof. Stanisława Fischera, Sądecka, Henryka Sienkiewicza, Górska, Kazimierza Wielkiego.

Obszar A: ul. Rynek (wszystkie strony), pl. św. Kingi (strona południowa, północna i łącznik), ul. Mickiewicza, ul. Solna, ul. Dominikańska, ul. Wolnica, ul. Rzeźnicka.

Obszar B: ul. Kącik, ul. Górska, ul. Regis, ul. Różana, ul. Biała, ul. Matejki, ul. Bernardyńska, ul. Gołębia, ul. Oracka (część od ul. Regis), ul. Kowalska, ul. Bracka - pl. gen. Okulickiego, ul. Bracka, ul. Trudna, ul. Gazaris, ul. Fischera.

Opłaty w SPP mają być pobierane od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 17:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Kierowcy będą musieli płacić z góry za deklarowany czas postoju za pomocą parkometrów, przez płatność elektroniczną (lub sms), albo wykupując abonament.

Poniżej uchwalone przez radnych stawki opłat.

OBSZAR A:

1. pierwsze 30 min. - 0,50 zł;
2. pierwsza godzina - 2,00 zł;
3. druga godzina - 2,50 zł;
4. trzecia godzina - 3,00 zł;
5. czwarta i każda następna godzina - 3,00 zł;
6. abonament mieszkańca - miesięczny - 10,00 zł, półroczny 50,00 zł, roczny 100,00 zł;
7. abonament dwutygodniowy - 100,00 zł;
8. abonament miesięczny - 200,00 zł;
9. w strefie A zakaz lokalizowania zastrzeżonych miejsc postojowych, za wyjątkiem
bezpłatnego miejsca zastrzeżonego „koperta" dla HOSPICJUM - na czas nieokreślony.

OBSZAR B:

1. pierwsze 30 min. - 0,50 zł.;
2. pierwsza godzina - 1,50 zł;
3. każda kolejna godzina - 2,00 zł;
4. abonament mieszkańca - miesięczny - 10,00 zł, półroczny 50,00 zł, roczny 100,00 zł;
5. abonament dwutygodniowy - 75,00 zł;
6. abonament miesięczny - 150,00 zł;
7. zastrzeżone miejsce postojowe - 300,00 zł miesięcznie 24/dobę (od poniedziałku do soboty).

comments powered by Disqus

Najnowsze