Wydarzenia

Zmarł Bogdan Klęsk - działacz sportowy, społecznik, wieloletni pracownik Stalproduktu

Z wielkim żalem informujemy, iż w piątek, 17 listopada 2017 roku, zmarł nagle mgr inż. Bogdan Klęsk, wieloletni pracownik naszej firmy, działacz sportowy i oddany społecznik. Zawsze uśmiechnięty, pełen pozytywnej energii, przyzwoity, dobry Człowiek.

Urodził się w Krakowie w 1955 roku, ukończył AGH w roku 1979 na Wydziale Metalurgicznym i w tym samym roku został zatrudniony w Zakładzie Przetwórstwa Hutniczego w Bochni. Przez całe swoje niemal 40-letnie życie zawodowe związany był z naszym przedsiębiorstwem.

W ciągu trzech ostatnich lat pełnił funkcję Dyrektora Segmentu Blach Elektrotechnicznych, wcześniej zajmował wiele kierowniczych i kluczowych stanowisk, m.in. Specjalisty Planowania Strategicznego, Kierownika Produkcji Wydziału Profili i Kierownika Wydziału Profili Giętych.

Jego doświadczenie na wielu stanowiskach, wyjątkowe umiejętności interpersonalne, sumienność i zaangażowanie były docenianie przez współpracowników ze wszystkich szczebli zarządzania – od zarządu po szeregowych pracowników.

Bogdan taki pozostanie w naszej pamięci - jako człowiek aktywny, prawdziwy działacz społeczny. Nie był bezczynny ani zrezygnowany wobec pojawiających się trudności. Nigdy nie był głuchy na potrzeby innych i nie przechodził obojętnie wobec krzywdy drugiego człowieka.

Wiele dobrego czynił na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, zwłaszcza wspierając Stowarzyszenie Amicus Hominis, które działa przy Warsztacie Terapii Zajęciowej (WTZ) w Proszówkach. Będąc przewodniczącym Rady Rodziców w WTZ Proszówki, z sukcesem walczył o utrzymanie zajmowanego przez WTZ lokalu, z korzyścią dla podopiecznych Warsztatu.

Bogdan był także aktywnym działaczem samorządowym; w latach 1998-2010 pełnił funkcję radnego gminy Rzezawa oraz przewodniczącego Rady Gminy.

Był też zaangażowany całym sercem w lokalny sport, zarówno jako organizator różnych imprez, jak i ich sponsor. Działał w Klubie Sportowym Rzezawianka (w latach 1996-2006), organizował spotkania sportowe na szczeblu lokalnym, ale i międzynarodowym, takie jak: Turniej Piłkarski im. Tomka Piotrowskiego, spotkania piłkarskie międzyzakładowe w Stalprodukt S.A., spotkania ze słowackimi klubami z Kieżmarku, Starej Lubowni i Spiskiej Beli.

Ludzie, którzy są tak wrażliwi społecznie, gotowi poświęcać swój czas i pieniądze dla innych, są w dzisiejszym świecie białymi krukami.

Kiedy myślimy o Bogdanie, przychodzą nam do głowy słowa piosenki „Tolerancja” Stanisława Sojki:

Na miły Bóg,..
Życie nie tylko po to jest, by brać.
Życie nie po to, by bezczynnie trwać.
I aby żyć siebie samego trzeba dać.

Dlatego Bogdana będzie nam tak bardzo brakowało.

Rodzinie, Bliskim i Wszystkim, którzy odczuli osobistą stratę składamy szczere kondolencje.

Zarząd i Pracownicy Stalprodukt S.A.

Najnowsze