Wydarzenia

Spór WIOŚ i Airly: Przedstawicielka WIOŚ podtrzymuje swoje słowa z sesji

Mirosław CISAK

Krystyna Gołębiowska, kierowniczka tarnowskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, podtrzymuje swoje słowa wypowiedziane podczas październikowej sesji rady powiatu w Bochni na temat wiarygodności pomiarów dokonywanych przez urządzenia firmy Airly.

Obecnie powietrze w Małopolsce jest bardzo dobrej lub dobrej jakości. Źródło: map.airly.eu / stan z 20.11.2017 godz. 14:00

Podczas ostatniej sesji rady powiatu w Bochni dyskutowano na temat smogu (relację można przeczytać TUTAJ). Krystyna Gołębiowska, kierowniczka tarnowskiej delegatury WIOŚ, wypowiedziała się o wiarygodności pomiarów dokonywanych przez urządzenia firmy Airly. Sensory tej firmy znajdują się m.in. na budynkach szkół podstawowych w Bochni. Dane z urządzeń można śledzić w czasie rzeczywistym na map.airly.eu lub za pomocą aplikacji na Androida lub iOS.

- Nic nie wiemy na temat tych mierników. Firma, która rozmieszcza je w różnych miejscach poprosiła Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, aby wyraził zgodę na ulokowanie tego miernika przez 3-4 miesiące przy stacji w Krakowie. Później ten miernik zabrali i teraz piszą, że została przeprowadzona interkalibracja. Nieprawdą to jest. Natomiast te mierniki mają to do siebie, że pokazują wartości wyższe od naszych stacji - powiedziała podczas sesji Krystyna Gołębiowska.

Po naszej publikacji do tych słów odniosła się firma Airly, która zarzuciła Krystynie Gołębiowskiej brak rzetelności. Treść oświadczenia można przeczytać TUTAJ.

W poniedziałek 20 listopada tarnowska delegatura WIOŚ przesłała do firmy Airly odpowiedź na prośbę tej firmy o sprostowanie informacji podanych przez przedstawicielkę WIOŚ podczas sesji rady powiatu w Bochni.

Poniżej treść pisma podpisanego przez Krystynę Gołębiowską:

Badania jakości powietrza w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska są prowadzone metodami referencyjnymi lub równoważnymi i służą ocenie jakości powietrza.

Właściwe stosowanie metod referencyjnych i wykazywanie równoważności metod niereferencyjnych powinno być koordynowane przez Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorujące, które powinno być akredytowane zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025 w zakresie metod referencyjnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu, ołowiu, pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10, benzenu, tlenku węgla i ozonu. Wykazywanie równoważności metod niereferencyjnych PM10 i PM2,5 przeprowadza kompetentna organizacja (laboratorium akredytowane zgodnie z EN/ISO 17025 w obszarze badań PM10 i PM2,5 w powietrzu atmosferycznym metodami referencyjnymi). W przypadku Polski taką organizacją jest Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorujące Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Do dnia mojej wypowiedzi na sesji Rady Powiatu w Bochni nie był znany przypadek, aby jakiekolwiek czujniki niskokosztowe przeszły z wynikiem pozytywnym badania równoważności.

Wymagania stawiane metodzie niereferencyjnej, a taka jest stosowana w Państwa czujnikach, podczas oceny jej równoważności zostały opisane w Dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w prawie polskim.

Jeżeli Państwo posiadacie dokument potwierdzający równoważność stosowanej metody wystawiony przez wyżej cytowane Krajowe Laboratorium to proszę o przesłanie tego dokumentu i wówczas będę mogła sprostować moją wypowiedź”.

Zobacz również:
O smogu podczas sesji rady powiatu
Firma Airly polemizuje z WIOŚ

comments powered by Disqus

Najnowsze