Wydarzenia

Gm. Bochnia: Skażone ujęcie, 1600 osób bez wody

Tomasz STODOLNY

Badanie laboratoryjne próbek wody z ujęcia w Siedlcu wykazało zanieczyszczenia mikrobiologiczne bakteriami grupy coli. Stacja zaopatruje mieszkańców 4 miejscowości - w sumie 1600 osób.

Sanepid wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia, nakazując jednocześnie producentowi wody podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do poprawy jej jakości, poinformowanie ludności korzystającej z wody o braku jej przydatności do spożycia oraz zapewnienie odbiorcom wody przydatnej do spożycia.

Obecnie "kranówka" nadaje się tylko do celów sanitarnych związanych ze spłukiwaniem toalet oraz celów przeciwpożarowych.

Stacja uzdatniania w Siedlcu produkuje 255 m3 wody na dobę, zaopatrując przy tym 1600 osób z następujących miejscowości: Siedlec, Chełm, Gierczyce (poniżej kościoła) oraz Moszczenica.

comments powered by Disqus

Najnowsze