Wydarzenia

Dla kogo przyszłoroczne dotacje na remonty dróg?

Tomasz STODOLNY

Małopolski Urząd Wojewódzki opublikował wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Duże szanse na pieniądze w przyszłym roku ma Powiat Bocheński oraz gmina Drwinia. Możliwe, że środki otrzymają też Nowy Wiśnicz, Rzezawa oraz miasto Bochnia, ale nie jest to pewne, bo niestety ich wnioski znalazły się bardzo nisko na liście...

Na zdjęciu: remont ul. Brzeźnickiej. Fot. archiwum

O środki mogą ubiegać się samorządy gminne i powiatowe.

Drogi powiatowe

Powiat Bocheński złożył 2 wnioski:

- rozbudowa 1,5 km drogi powiatowej w miejscowościach Siedlec i Gierczyce oraz 0,8 km w Nieszkowicach Małych - inwestycja za 5,8 mln zł, wnioskowane dofinansowanie 2,8 mln zł

- rozbudowa 2 km drogi powiatowej w Łąkcie Górnej, Łąkcie Dolnej i Kierlikówce oraz dodatkowo 200 m wraz z rozbudową skrzyżowania w m. Tarnawa i Grabie - inwestycja za 6 mln zł, wnioskowane dofinansowanie prawie 3 mln zł.

Na liście rankingowej liczącej 26 pozycji wnioski Powiatu Bocheńskiego znalazły się odpowiednio na miejscach 3. i 11.

Drogi gminne

Na liście rankingowej wniosków złożonych przez gminy jest aż 46 pozycji. Znajdziemy tu 4 wnioski z Bocheńszczyzny:

15. miejsce - gmina Drwinia - remont 1,8 km dróg gminnych w Grobli - koszt 2,1 mln zł, wnioskowane dofinansowanie 1 mln zł

31. miejsce - gmina Nowy Wiśnicz - remont ok. 1,7 km dróg gminnych w Królówce - koszt 764 tys. zł, wnioskowane dofinansowanie 382 tys. zł

38. miejsce - gmina Rzezawa - rozbudowa drogi od skrzyżowania z drogą powiatową Rzezawa-Brzeźnica do budynku wiejskiego w miejscowości Łazy (dodatkowo budowa kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego - koszt 545 tys. zł, wnioskowane dofinansowanie 272 tys. zł

39. miejsce - miasto Bochnia - Remont 1,7 km ul. Partyzantów - koszt 6,2 mln zł, wnioskowane dofinansowanie 3 mln zł.

comments powered by Disqus

Najnowsze