Wydarzenia

Trwają konsultacje ws. współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi

tim

źródło: informacja prasowa

Zarząd Powiatu w Bochni poinformował, że w dniach od 1 do 15 listopada 2017 roku przeprowadzane są konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnopowiatowy. Konsultacje przeprowadzane są w następujących formach:

- konsultacji otwartych elektronicznych za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych (www.portalngo.powiatbochenski.eu/e-konsultacje);
- spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, gdzie każdy z uczestników może zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia do przedstawionego projektu uchwały. Spotkanie odbędzie się 15 listopada 2017 r. o godzinie 15:00 w sali 103 Starostwa Powiatowego w Bochni;
- punktu konsultacyjnego, który znajduje się w Wydziale Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, pokój 311, tel. 14 615 37-64 w godzinach: 8:00-15:00.

Powyższe konsultacje społeczne przeprowadzane są w oparciu i zgodnie z:

1. Uchwałą Nr XL/434/2014 Rady Powiatu w Bochni z 12 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r. poz. 5846).

2. Uchwałą Zarządu Powiatu w Bochni Nr 460/2017 z 25 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy powiatu bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

comments powered by Disqus

Najnowsze