Wydarzenia

Będą nocne ograniczenia w sprzedaży alkoholu?

Tomasz STODOLNY

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Możliwe, że już w przyszłym roku władze Bochni będą mogły decydować o wprowadzeniu ograniczeń w sprzedaży alkoholu (w tym piwa) w godzinach 22-6 rano.

Przepis, o którym głośno zrobiło się w ogólnopolskich mediach, brzmi następująco:

"Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy lub wskazanych jednostek pomocniczych gminy, ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 22.00 a 6.00".

Jeśli posłowie przyjmą takie prawo, udostępnią samorządom narzędzie do ograniczania działalności nocnych galerii alkoholi. Na takie punkty - działające często na osiedlach - skarżą się sąsiadujący z nimi mieszkańcy, ze względu na zachowanie klientów (zakłócanie ciszy nocnej, akty wandalizmu, bójki itp.).

Nowe przepisy pozwolą także na inne ograniczenia. W obecnym stanie prawnym Rada Gminy określając liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w limicie nie uwzględnia piwa i alkoholu do 4,5%. Określa jedynie liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

- Jeżeli spojrzy się na dane odnośnie spożywania alkoholu to obecnie 57,9% zużywanego alkoholu, w przeliczeniu na 100 % alkoholu, Polacy spożywają właśnie w postaci piwa, i to właśnie po piwo najczęściej sięga młodzież. Piwo jest najtańszym, najbardziej dostępnym i –niestety – wysoce akceptowalnym społecznie środkiem psychoaktywnym. Dlatego też, z uwagi na ograniczanie dostępności napojów alkoholowych, głównie wśród młodzieży, postuluje się aby wszystkie napoje alkoholowe były uwzględniane w limicie, który określałby maksymalne liczby zezwoleń - czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

"Wielkość spożycia alkoholu w Rzeczypospolitej Polskiej jest wyższa niż średnia wielkość spożycia alkoholu w krajach Unii Europejskiej. Z szacunków WHO wynika, że wielkość spożycia napojów alkoholowych w Polsce będzie rosła. Wśród krajów europejskich Rzeczpospolita Polska jest w pierwszej piątce krajów o szacowanym największym wzroście spożycia. WHO szacuje, że w 2025 r. spożycie w Polsce może wynieść 12,3 l alkoholu na jednego mieszkańca w populacji 15+. Dlatego ważne jest, aby rozważyć wprowadzenie skutecznych działań zmniejszania spożycia alkoholu."

Ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2018, rady gmin będą miały pół roku na podjęcie nowych uchwał w oparciu o nowe przepisy. Do tego czasu w mocy pozostaną uchwały obecnie obowiązujące.

comments powered by Disqus

Najnowsze