Wydarzenia

Bochnia: Nie będzie milionów z UE na rewaloryzację Plant. Wciąż jest szansa na Rynek

Tomasz STODOLNY

Wniosek złożony przez Miasto Bochnia na dofinansowanie z funduszy UE rewaloryzacji Plant Salinarnych przepadł na etapie oceny formalnej. Drugi zgłoszony projekt, dotyczący rewitalizacji Rynku, pozostaje "w grze", ale konkurencja w wyścigu po pieniądze unijne jest spora.

31 października 2017 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17 dla Działania 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych.

W wyniku oceny formalnej odpadło 36 projektów, w tym ten bocheński: "Rewaloryzacja Plant Salinarnych". Miasto szacowało koszty jego realizacji na 14,4 mln zł i liczyło na ponad 10 mln zł dotacji. Już wiadomo, że nic z tego.

Wynik pozytywny uzyskało 56 projektów w tym m.in.:

1. Gmina Miasta Bochnia, tytuł projektu: Rewitalizacja centrum miasta - „Rynek OD-NOWA”, wartość projektu: 23 370 153,25 zł; wartość dofinansowania: 14 466 521,98 zł;

2. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Bochni, tytuł projektu: „Bazylika św. Mikołaja w Bochni - kompleksowy produkt dziedzictwa kulturowego Małopolski”, wartość projektu: 6 345 087,49 zł; wartość dofinansowania: 4 765 565,58 zł;

3. Powiat Bocheński, tytuł projektu: „Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Bochni o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, wartość projektu: 9 326 397,95 zł; wartość dofinansowania: 6 994 798,40 zł.

Te pozostające "w grze" 56 projektów opiewa na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 317,4 mln zł, tymczasem środków unijnych do podziału w tym programie jest "tylko" 217 mln zł.

comments powered by Disqus

Najnowsze