Wydarzenia

Powiatowe Ćwiczenia Obronne - zdjęcia

tim

Kilka dni temu zorganizowano Powiatowe Ćwiczenia Obronne. Ich celem było skoordynowanie systemów kierowania realizacją zadań obronnych wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gminy.

Ćwiczenia prowadzono w dwóch etapach. W pierwszym odbył się trening w systemie stałych dyżurów oraz głównego stanowiska kierowania prowadzony przez zespół ćwiczący starosty bocheńskiego. Przeprowadzono także szkolenie z zakresu tematyki obronnej. Odbył się również trening Systemu Wykrywania i Alarmowania - Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania z udziałem drużyn wykrywania i alarmowania w urzędach miast i gmin na terenie powiatu.

Drugi etap opierał się na ćwiczeniach praktycznych. Scenariusz zakładał akcję kurierską w Urzędzie Miasta Bochnia, rozwinięcie zastępczych miejsc szpitalnych w miejscowości Ostrów Królewski (gmina Rzezawa), ewakuację mieszkańców miejscowości Proszówki do miejscowości Baczków (gmina Bochnia) oraz przeprowadzenie działań ratowniczych w sytuacji wystąpienia zagrożenia terrorystycznego oraz pożarowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drwini (gmina Drwinia).

W ćwiczeniu pod kierownictwem starosty bocheńskiego wzięły udział wszystkie urzędy miast i gmin z terenu powiatu bocheńskiego, przedstawiciele KP PSP w Bochni, KP Policji w Bochni, SP ZOZ Szpital Powiatowy w Bochni, WKU w Tarnowie, MUW WBiZK w Krakowie.

Po zakończeniu działań starosta Ludwik Węgrzyn podsumował przebieg ćwiczeń i podziękował wszystkim za udział w ćwiczeniu podkreślając fakt dobrej współpracy i zrozumienia. Obserwujący ćwiczenia przedstawiciele wojewody małopolskiego wysoko ocenili poziom przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia.

comments powered by Disqus

Najnowsze