Wydarzenia

Opóźnienie w budowie KN-2. Starostwo stanowczo o działaniach magistratu

Tomasz STODOLNY

Tłumacząc się w mediach z opóźnień przy budowie odcinka KN-2 (już wiadomo, że nie powstanie w tym roku) magistrat wskazywał m.in. na "istotne opóźnienie w wykonaniu map projektowych". Szef wydziału geodezji w bocheńskim starostwie takie zarzuty skomentował bardzo stanowczo.

Władysław Migdał ocenia, że wypowiedzi Andrzeja Koprowskiego, asystenta burmistrza Bochni, mają na celu ukrycie nieporadności w realizacji inwestycji przez Urząd Miasta i zrzucenie winy na inny podmiot.

- Problemem urzędu miejskiego w Bochni jest podejmowanie działań inwestycyjnych w nierealnych od samego początku terminach wykonania, nie uwzględniających realnego okresu czasu na wykonanie map do celów projektowych, czy też wykonanie uzgodnień branżowych w zakresie inwestycji jak i uzyskania odpowiednich pozwoleń np. wynikających z Ustawy Prawo Wodne - wskazuje Władysław Migdał

Czytaj też: II etap KN-2 gotowy dopiero w 2020 roku?

* * *

Poniżej pełne stanowisko przesłane do naszej redakcji:

Odnosząc się do wypowiedzi asystenta burmistrza miasta Bochnia, zamieszczonej w mediach, wskazującej po raz kolejny wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Bochni, jako bezpośrednią przyczynę braku realizacji przedmiotowej inwestycji, mającą na celu ukrycie nieporadności w realizacji inwestycji przez Urząd Miasta i zrzucenie winy na inny podmiot, wyjaśniam.

Mapy do celów projektowych powstają w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych przez firmy geodezyjne (działające poprzez geodetów uprawnionych) na zlecenie inwestorów. Wykonawca prac geodezyjnych ma obowiązek zgłosić taką pracę w miejscowym Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej a po jej rejestracji oraz zamówieniu materiałów potrzebnych w ocenie geodety do jej wykonania, wniesieniu i otrzymaniu licencji może przystąpić do realizacji.

Tak więc przygotowanie mapy do celów projektowych jest procesem złożonym, wymagającym pozyskania materiałów, dokonania ich analizy, doprowadzenia do zgodności ze stanem faktycznym i końcowym sporządzeniem dokumentu.

Wykonanie jest zależne od sprawności wykonawcy prac geodezyjnych, przypominając jednocześnie o zakresie opracowania, który w przypadku inwestycji drogowych jest niestandardowy, wymaga więcej potrzebnego czasu od geodety. Nie ma w tym przypadku dużego znaczenia jakimi materiałami dysponuje starostwo powiatowe gdyż mapa do celów projektowych jest mapą sporządzoną jednostkowo z wykorzystaniem min. baz danych prowadzonych przez nas, danych wynikających z miejscowych planów, danych branżowych oraz innych elementów wskazanych przez zamawiającego.

Problemem urzędu miejskiego w Bochni jest podejmowanie działań inwestycyjnych w nierealnych od samego początku terminach wykonania, nie uwzględniających realnego okresu czasu na wykonanie map do celów projektowych, czy też wykonanie uzgodnień branżowych w zakresie inwestycji jak i uzyskania odpowiednich pozwoleń np. wynikających z Ustawy Prawo Wodne.

Co do dokumentacji związanej z przedmiotową mapą do celów projektowych, zgłoszenie pracy nastąpiło 21.03.2017 r. W dniu 06.04.2017 r. wykonawca odebrał materiały pozwalające na uruchomienie procedury opracowania mapy. Zawiadomienie od wykonawcy o zakończeniu pracy wpłynęło 25.04.2017 r. Weryfikacji poprawności wykonania dokumentacji geodezyjnej dokonano 26.06.2017 r., stwierdzono usterki, z czego został sporządzony negatywny protokół. Po usunięciu przez wykonawcę nieprawidłowości wykazanych w protokole w dniu 30.06.2017 r. nastąpiło przyjęcie materiałów do zasobu.

Czas weryfikacji przekazanej dokumentacji wynoszący ok 2 miesiące jest spowodowany niedoborem kadrowym w Wydziale Geodezji trwającym co najmniej od dwóch lat jak również zwiększającą się ilością dokumentacji geodezyjnej wynikającej z rosnącą liczbą inwestycji na obszarze powiatu. Ponadto dokumentacje do regulacji stanu prawnego (wykazy synchronizacyjne) jak i mapy nie wymagające modyfikacji baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego są weryfikowane do 14 dni. Warto też przypomnieć, że zgodnie z art. 6a Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Starosta realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, na realizację których wojewoda przekazuje subwencje pozwalające zapewnić zaledwie dwa etaty.

comments powered by Disqus

Najnowsze