Wydarzenia

Czy Bochnia potrzebuje tężni? List mieszkańców do radnych

tim

Do radnych Rady Miasta Bochnia trafiło pismo od dwóch mieszkańców dotyczące budowy tężni solankowej. Michał Zając i Zdzisław Szklarzewicz zwracają uwagę m.in. na brak „rzetelnych konsultacji społecznych”, koszty budowy niewspółmierne do miejsc pracy, koszty utrzymania, czy priorytety inwestycyjne. Poniżej treść pisma adresowanego do przewodniczącego rady, który przekazał kopie listu wszystkim radnym.

Dotyczy budowy tężni solankowej w Bochni.

Szanowny Panie Przewodniczący!

W związku z poparciem jakiego uchwałą nr XXXIII/289/17 z dnia 27.04.2017 r. Rada Miasta udzieliła Gminnemu Programowi Rewitalizacji Miasta Bochnia na lata 2017-2026, a tym samym projektowi budowy tężni solankowej w Bochni, za Pana pośrednictwem prosimy Radę Miasta o zwrócenie uwagi na następujące kwestie:

1. Urząd Miasta nie przeprowadził rzetelnych konsultacji społecznych dotyczących tej konkretnej inwestycji. Zwłaszcza nie zapytano mieszkańców:

a. Czy chcą tej inwestycji,
b. Czy zgadzają się na wydatkowanie takiej kwoty na jej realizację,
c. Czy akceptują wskazaną lokalizację.

2. W związku z planowanym wydatkowaniem ponad 7 mln zł z publicznych pieniędzy zwracamy uwagę, że w tężni zostaną utworzone jedynie i prawdopodobnie 1-2 stanowiska obsługi technicznej. Tak więc koszt stworzenia jednego miejsca pracy wyniesie ponad 3,5 mln zł. Będą to najdroższe miejsca pracy w Bochni.

Przykładowo: samorządowe programy wsparcia na stworzenie jednego miejsca pracy w spółdzielni socjalnej dla osoby wykluczonej z rynku pracy oferują 23 tys. zł. Zbliżoną kwotę (wraz ze szkoleniami) w ramach programów wsparcia oferuje się osobom pragnącym rozpocząć działalność gospodarczą. Zakup używanego samochodu dostawczego za 50 tys. zł tworzy miejsce pracy w firmie kurierskiej, za podobną kwotę można wynająć lokal, kupić meble i pierwszy towar dla sklepu odzieżowego, w którym pracę znajdą 1-2 osoby.

3. Niewiadome są konkretne korzyści ekonomiczne, jakie stworzy ta inwestycja dla podmiotów gospodarczych i mieszkańców miasta. Kluczowa jest odpowiedź na pytania:

a. Jakie konkretnie podmioty skorzystają na tej inwestycji i w jaki sposób? Czy tężnia stworzy pośrednio miejsca pracy w tych podmiotach? Jaki wzrost przychodów te podmioty odnotują?

b. W jaki wymierny sposób tężnia przyczyni się do rozwoju turystyki w Bochni bez współpracy z kopalnią soli?

c. Całkowite roczne koszty utrzymania tężni szacowane są na kwotę około 118 tys. zł. Przychody z komory inhalacyjnej pokryć mają około 25% rocznych kosztów utrzymania tężni, tj. około 30 tys. zł. Oznacza to, że do utrzymania tężni co roku z budżetu miasta (z publicznych środków) dokładać trzeba będzie około 90 tys. zł.

4. Wydatkowanie z budżetu miasta kwoty ponad 3,3 mln zł na tężnię solankową może odbyć się kosztem innych pilnych inwestycji w mieście. W Bochni dwukrotnie odbyły się warsztaty konsultacyjne, w ramach których bochnianie zgłaszali swoje pomysły i potrzeby dotyczące rewitalizacji i modernizacji miasta. W obu przypadkach powstały raporty przekazane do Urzędu Miasta. W 2014 roku w ramach Warsztatów Future City Game tylko jedna z czterech grup jako jeden z pomysłów zaproponowała wybudowanie tężni. W 2015 roku w ramach Warsztatów Charette temat tężni nie pojawił się w ogóle. W trakcie obu warsztatów mieszkańcy wskazali kilka pilnych inwestycji w mieście, jak np.

a. Odbudowę Zamku Żupnego,
b. Zaprojektowanie na nowo placu im. Pułaskiego wraz z otaczającym go terenem,
c. Zagospodarowanie dawnych stajni salinarnych (gdzie obecnie znajdują się mieszkania socjalne),
d. Rewitalizację i odsłonięcie Babicy,
e. Zagospodarowanie tzw. Ruskiego Rynku,
f. Odbudowę szybu Regis,
g. Rozwiązanie problemów ruchu miejskiego.

Wierzymy, że rzeczywiste korzyści społeczne i ekonomiczne miasto odnieść może jedynie na drodze odpowiedzialnego i racjonalnego realizowania inwestycji oraz że Rada Miasta jest organem gwarantującym celowe i właściwe planowanie miejskich wydatków.

Z wyrazami szacunku,

(-) Michał Zając
(-) Zdzisław Szklarzewicz”

comments powered by Disqus

Najnowsze