Wydarzenia

Bochnia. Raport z realizacji inwestycji: zakończono 30 zadań, czyli 21 proc.

Mirosław CISAK

Radni komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska otrzymali raport ze stanu zaawansowania miejskich inwestycji aktualny na 13 października. Z dokumentu wynika, że odsetek zakończonych zadań wynosi 21 proc. To wciąż mało, ale dwa razy więcej niż w poprzednim raporcie z 25 sierpnia.

W raporcie widnieje 141 pozycji. Stan zaawansowania inwestycji na 13 października jest następujący:

- zakończono: 30
- trwa realizacja prac projektowych: 47
- trwa realizacja robót budowlanych: 25
- trwa procedura wyłonienia wykonawcy dokumentacji/robót: 20
- brak realizacji: 10
- złożony wniosek o pozwolenie na budowę: 3
- odstąpienie od realizacji: 6

Z zestawienia wynika, że na 13 października zakończono 21 proc. przewidzianych na 2017 rok zadań.

W porównaniu z poprzednio publikowanymi przez nas danymi, aktualnymi na 25 sierpnia, liczba zakończonych prac wzrosła prawie dwukrotnie - z 16 na 30. Nowością jest oznaczenie „odstąpienie od realizacji”. Taki zapis dotyczy 6 inwestycji:

- budowa chodnika w ciągu DW965 Zielona - Limanowa odc. 110 km 0+220 = 0+375,25 na działkach nr 3176 i 3616/5 w Bochni;
- ul. Kącik - budowa parkingu dla samochodów osobowych;
- Kolonia Górnicza - budowa drogi wzdłuż torów kolejowych, projekt;
- ul. Brodzińskiego - ul. Wyspiańskiego - dokumentacja przebudowy łącznika (przy kościele);
- wymiana lamp oświetlenia przy ul. Legionów Polskich od nr 6, 10, 14, 16 i przy ul. Jakubowskiego nr 3, 6, 8, 14;
- os. Słoneczne - plac zabaw ul. Kolejowa 3, Langera 2.

W czwartek Andrzej Dębiński, naczelnik wydziału gospodarki komunalnej, inwestycji i ochrony środowiska, wyjaśnił, że chodnik przy drodze wojewódzkiej będzie realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w tym lub przyszłym roku.

Wytłumaczył również kwestię parkingu przy ul. Kącik: - Trwa regulacja stanu prawnego granic przebiegu Babicy. Część przejęło miasto jako nowe działki, a część Skarb Państwa. Z chwilą unormowania stanów prawnych będziemy mogli dysponować terenem w celu wykonania projektu i realizacji. Zwróciliśmy się do zarządu powiatu o prawo dysponowania terenem. Nie uzyskaliśmy takiej zgody, więc czekamy na rozwiązanie zapisów w księgach wieczystych. Przewidywane jest to do końca roku, a w następnym będziemy mogli rozpocząć procedurę budowlaną.

Zobacz również:
Bochnia. Raport inwestycji z 25 sierpnia

comments powered by Disqus

Najnowsze