Wydarzenia

Jan Paweł II patronem szkoły w Łapanowie - zdjęcia

tim

W poniedziałek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie nadano imię św. Jana Pawła II. Na nowym sztandarze widnieją słowa: „Wy jesteście przyszłością świata”.

- Dzisiejszy dzień jest niewątpliwie tym, na który czekała cała społeczność szkolna. 16 października 2017 roku na zawsze pozostanie w naszej pamięci i w naszych sercach - tymi słowami dyrektor szkoły Marcin Budzyn powitał zgromadzonych na uroczystości nadania CKZiU imienia św. Jana Pawła II. Podkreślił doniosłość chwili: - Wybierając na patrona szkoły osobę świętego Jana Pawła II - wielkiego Polaka pragnęliśmy podkreślić nasze przywiązanie do tradycji, poszanowanie rodzimej historii i umiłowanie ojczystego języka.

W podobnym tonie wybrzmiały przemówienia gości, m.in. Ludwika Węgrzyna - starosty bocheńskiego, Artura Puciłowskiego - dyrektora tarnowskiej delegatury kuratorium oświaty, Zbigniewa Opioły - przewodniczącego rady rodziców CKZiU w Łapanowie, Jana Wójcika - byłego dyrektora ZS w Łapanowie.

Po uroczystym odczytaniu aktu nadania szkole patrona, przekazaniu sztandaru dyrektorowi szkoły i uczniom odbyła się część artystyczna, w której uczniowie zaprezentowali swoje odkrywanie świętego patrona.

Przypomnieli, że przygotowali się do tego dnia m.in. poprzez wspólne czytanie fragmentów poezji i prozy Jana Pawła II w czasie akcji ,,Jan Paweł II? … Czytałem!”, pielgrzymkę do Krakowskiego Centrum Jana Pawła II ,,Nie lękajcie się” i udział w Rajdzie Papieskim.

Na zakończenie uroczystości młodzi ludzie wraz z zaproszonymi gośćmi zawiesili gołąbki - symbolizujące pragnienie życia w świecie wolnym, w świecie pokoju i prawdy, w świecie, o którym marzył Jan Paweł II.

Oprawę muzyczną zapewniła Parafialno-Gminna Orkiestra Dęta z Sobolowa.

comments powered by Disqus

Najnowsze