Wydarzenia

Nowy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

tim

W środę Ludwik Węgrzyn starosta bocheński powołał nowego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Została nim Renata Kaczmarczyk.

Pani Renata Kaczmarczyk to absolwentka Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej na kierunku budownictwo, posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Od ponad 9 lat zatrudniona w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bochni na stanowisku eksperta nadzoru budowlanego. W czasie nieobecności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pełniła jego obowiązki.

Jest członkiem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy Małopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów w Krakowie. W sierpniu 2017 r. brała udział w kontrolach organów nadzoru budowlanego prowadzonych na dotkniętych wichurami terenach województwa kujawsko-pomorskiego.

comments powered by Disqus

Najnowsze