Wydarzenia

Unieważniono przetarg na budowę tężni

Tomasz STODOLNY

Burmistrz Bochni zdecydował dziś o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Budowa tężni wraz z komorą solną oraz zagospodarowanie terenu".

Magistrat, który na zaprojektowanie i budowę tężni zdobył unijną dotację w wysokości 3,7 mln zł ogłosił, że na realizację inwestycji chce wydać w sumie 6,9 mln zł.

Gdy otwarto jedyną ofertę, która wpłynęła do urzędu miasta (zgłosiła się firma ze Szczecina) okazało się, że zaproponowana cena jest aż o 1 milion złotych wyższa (7,9 mln zł).

W tej sytuacji burmistrz zdecydował o unieważnieniu postępowania.

Najprawdopodobniej niebawem rozpisany zostanie kolejny przetarg. Możliwe, że do tego czasu czynione będą starania w celu przeznaczenia na to zadanie większej puli pieniędzy z budżetu.

comments powered by Disqus

Najnowsze