Wydarzenia

Bochnia. Dotacja na Park and Ride? Radny: Jeszcze nie jest za późno

Mirosław CISAK

Radni komisji rewizyjnej jednogłośnie przegłosowali wniosek do burmistrza, aby miasto złożyło aplikację na dotację unijną dla budowy parkingu przy dworcu kolejowym. Bochnia miała już raz 6,5 mln zł na taką inwestycję, ale musiała oddać pieniądze.

Przypomnijmy: Przy dworcu kolejowym w Bochni miał powstać kilkupoziomowy parking typu „Park and Ride” na ok. 200 pojazdów. Miasto wywalczyło na ten cel ok. 6,5 mln zł. Jednak między inwestorem a wykonawcą doszło do sporu (trwa już proces sądowy), prace utknęły na etapie formalnym, a dotacja przepadła.

Inne gminy korzystają z unijnych funduszy i będą budowały podobne obiekty, a Bochnia?

- W kwietniu prowadzony był nabór z działania 7.2.4. na budowę park and ride. Rozumiem, że nie udało się z firmą, było za mało czasu. Podkreślałem, że będą środki. Wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę został wycofany przez burmistrza Stefana Kolawińskiego. To rzecz z jaką jeszcze się w życiu nie spotkałem, żeby osoba, która starała się o pozwolenie na budowę nagle wystąpiła z wnioskiem o wycofanie pozwolenia, które praktycznie było już gotowe, choć nieprawomocne. Teraz moglibyśmy bez problemu mając to pozwolenie uzyskać w kwietniu środki finansowe na realizację tego zadania - powiedział podczas wtorkowego posiedzenia komisji rewizyjnej radny Bogdan Kosturkiewicz.

- Był gotowy projekt, za który niezapłacono, teraz trwa postępowanie sądowe. Według mojej wiedzy, a rozmawiałem z pracownikami, którzy zajmują się tym w sejmiku wojewódzkim, czy urzędzie marszałkowskim, będzie w listopadzie nabór znowu z działania 7.2.4. i zostały zabezpieczone środki w wysokości 37 mln zł. Jeszcze nie jest za późno na złożenie takiego wniosku. Możemy na podstawie uzyskanego projektu i działania w kierunku unieważnienia wystąpienia pana burmistrza doprowadzić do tego, że te środki zostaną nam przyznane - stwierdził Bogdan Kosturkiewicz.

- Proszę zobaczyć co się dzieje na ul. Poniatowskiego, w pobliżu dworca. Przecież dochód Bochni bierze się m.in. z tego, że mnóstwo osób dojeżdża do pracy do Krakowa, ale tutaj mieszka. Jeżeli w dalszym ciągu ten parking nie zostanie wybudowany to najprawdopodobniej coraz więcej osób będzie odpływać do Krakowa lub najbliższych okolic i tam będą płacić podatki - argumentował radny Bogdan Kosturkiewicz.

Podczas posiedzenia komisji radni nie mogli uzyskać odpowiedzi, czy miasto zamierza starać się o środki z tego programu (nie było burmistrza, ani osoby wyznaczonej przez niego do dyskusji w tym temacie), dlatego zdecydowali się jednogłośnie przegłosować wniosek o złożenie przez Bochnię aplikacji o środki z działania 7.2.4. na budowę parkingu przy dworcu kolejowym.

comments powered by Disqus

Najnowsze