Wydarzenia

Powiat kupi część majątku od Bocheńskiej Spółdzielni Inwalidów

tim

Zarząd Powiatu w Bochni po spotkaniu z likwidatorem Bocheńskiej Spółdzielni Inwalidów, przedstawicielami Stowarzyszenia Amicis Hominis i rodziców podjął decyzję o zakupie części majątku Bocheńskiej Spółdzielni Inwalidów z przeznaczeniem na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowych.

- Akt notarialny zostanie podpisany do końca października br., po uprzednim dostarczeniu przez likwidatora następujących dokumentów: pełnych zaświadczeń o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego, oświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwolnieniu z obciążenia hipotecznego ujawnionego w księdze wieczystej w odniesieniu do części nieruchomości nabywanej przez Powiat, informacji z Urzędu Gminy Bochnia o niezaleganiu z podatkiem od nieruchomości, jak również stanowiska PFRON o braku przeciwwskazań do nabycia przez Powiat części nieruchomości będącej przedmiotem nabycia - poinformowało biuro prasowe Starostwa Powiatowego w Bochni.

W nabytej przez Powiat Bocheński nieruchomości działalność będą prowadziły Warsztaty Terapii Zajęciowej w Proszówkach.

O niepewnej przyszłości WTZ Proszówki pisaliśmy m.in. TUTAJ.

comments powered by Disqus

Najnowsze