Wydarzenia

Wniosek o remont placu zabaw. Radni nie wierzą w dotację na Planty?

Mirosław CISAK

Wkrótce może się okazać, że Bochnia dostanie dotację na odnowę Plant Salinarnych. Mimo to radni komisji rewizyjnej chcą przeznaczyć w przyszłorocznym budżecie Bochni 10 tys. zł na remont placu zabaw na Plantach Salinarnych. - Nie chcę krakać, życzę wszystkiego najlepszego, aby rzeczywiście środki finansowe zostały przydzielone na realizację tego zadania, ale osobiście w to wątpię - powiedział we wtorek radny Bogdan Kosturkiewicz.

Autorem wniosku o przeznaczenie 10 tys. zł na remont placu zabaw jest przewodniczący komisji rewizyjnej Bogdan Kosturkiewicz. - Mieszkańcy prosili mnie o to, aby takie środki zostały przeznaczone na remont placu zabaw na Plantach Salinarnych - argumentował Bogdan Kosturkiewicz podczas wtorkowego posiedzenia tej komisji.

Radni liczą się z tym, że w przypadku, gdy miasto otrzyma dofinansowanie na rewaloryzację Plant Salinarnych, wniosek będzie nieważny. W miejscu obecnego placu zabaw planuje się bowiem multimedialną fontannę. - Nie wiadomo kiedy ta rewaloryzacja będzie miała miejsce, czy w ogóle uda się uzyskać środki finansowe. Pan burmistrz zawsze ma możliwość zwrócenia się do rady o wycofanie tych środków z budżetu. Jeżeli w 2018 roku te Planty rzeczywiście zostaną zrewitalizowane to dla mnie jest rzeczą oczywistą, że ten wniosek powinien zostać wycofany, bo szkoda tych pieniędzy - zaznaczył Bogdan Kosturkiewicz.

- Nie chcę krakać, życzę wszystkiego najlepszego, aby rzeczywiście środki finansowe zostały przydzielone na realizację tego zadania, ale osobiście w to wątpię. Nawet na rok gdyby można było zrobić remont tego placu zabaw to i tak to się opłaca. 10 tys. zł to nie jest dużo - dodał radny Bogdan Kosturkiewicz.

Za wnioskiem zagłosowali wszyscy członkowie komisji rewizyjnej (Bogdan Kosturkiewicz, Marek Bryg, Celina Kamionka, Zbigniew Włosiński, Kazimierz Ścisło).

Przypomnijmy, że Bochnia walczy o ponad 10 mln zł dotacji na projekt „Rewaloryzacja Plant Salinarnych”. Szacunkowy koszt prac to ok. 14,4 mln zł, a roztrzygnięcie naboru spodziewane jest w grudniu br.

Zakres przedsięwzięcia: rekompozycja i przebudowa terenu plant, przywracająca w jak najbardziej możliwym stopniu historyczny układ alejek i obiektów na Plantach Salinarnych, w tym zaznaczenie obrysu dawnego stawu salinarnego (budowa fontanny multimedialnej), zaznaczenie placu tzw. zachodniego, wymiana nawierzchni alejek i placów, budowa ciągów pieszo- rowerowych, remont i adaptacja istniejących obiektów salinarnych do nowych funkcji usługowych, renowację donic z zielenią znajdujących się wzdłuż ul. Regis, pełniących funkcję muru oddzielającego teren parku od parkingu, prace pielęgnacyjne w drzewostanie parku, nasadzenia zieleni ozdobnej: drzew, krzewów, kwiatów, zaakcentowanie wejść do parku, odtworzenie symbolicznej granicy parku od strony ulicy Orackiej, przebudowa istniejącej, zdegradowanej infrastruktury technicznej (sieć wod-kan, energetyczna), wymiana oświetlenia, montaż stylowej małej architektury itp.

comments powered by Disqus

Najnowsze