Wydarzenia

Odblaski dla seniorów od policji i Caritas

tim

W trosce o poprawę bezpieczeństwa osób starszych od kilku lat małopolska policja prowadzi działania informacyjno-edukacyjne adresowane do tej grupy społecznej pn. „Bezpieczny senior na drodze”. Działania te odbywają się w ramach współpracy z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Klubami Seniora oraz organizacjami zrzeszającymi osoby starsze.

Pieszy jako tzw. niechroniony uczestnik ruchu drogowego jest najbardziej zagrożony na drodze. - Okres jesienno-zimowy to dla uczestników ruchu drogowego szczególnie trudny czas. Zmienne warunki atmosferyczne, coraz krótszy dzień, opady deszczu czy śniegu powodują, że widoczność na drodze jest znacznie ograniczona. Przy niedostatecznej widoczności kierujący później niż zwykle zauważa pieszego. Zwłaszcza jeżeli ubrany jest on w ciemną odzież. Szczególnie narażone są tutaj osoby starsze. Nie mają one wyrobionego nawyku zakładania elementów odblaskowych na odzież. W ten sposób poruszając się pieszo po zmroku bądź w godzinach wczesnoporannych zwłaszcza po drogach, na których nie ma chodników i oświetlenia ulicznego stwarzają zagrożenie dla siebie samych i innych uczestników ruchu drogowego - zwraca uwagę asp. szt. Dominika Półtorak z Komendy Powiatowej Policji w Bochni.

Aby zminimalizować niebezpieczeństwo zdarzenia drogowego z udziałem takiego pieszego Komenda Powiatowa Policji w Bochni prowadzić będzie akcję profilaktyczną „Bezpieczny senior na drodze” pod auspicjami Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która w tym celu przekazała 300 sztuk opasek odblaskowych. Akcja ta w powiecie bocheńskim została dodatkowo wzmocniona przez ks. prałata Zbigniewa Pietruszkę, dyrektora Caritas Diecezji Tarnowskiej oraz ks. Ryszarda Podstołowicza, proboszcza w bazylice św. Mikołaja w Bochni, którzy w tym celu przekazali dodatkowo 1500 takich opasek.

- Pragniemy podkreślić, że używanie elementów odblaskowych przez pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności jest obowiązkiem prawnym wynikającym z art. 11 ust. 4a, który stanowi, że: pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku - przypomina Dominika Półtorak.

comments powered by Disqus

Najnowsze