Wydarzenia

Dzień Edukacji Narodowej. Stypendia dla uczniów i nagrody dla nauczycieli

Mirosław CISAK

Dziś (sobota 14 października) Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji w piątek w Starostwie Powiatowym w Bochni zorganizowano uroczystość wręczenia nagród starosty bocheńskiego dyrektorom i nauczycielom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat bocheński, a także stypendiów starosty dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe oraz postawę moralną i zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej bądź środowiska lokalnego.

- Jutro dzień szczególny, Dzień Edukacji Narodowej. Święto jakże ważne dla wszystkich tutaj obecnych, ale jest na pewno ważne dla całego państwa polskiego. Ktoś z filozofów powiedział: praca czyni dobra, a wiedza czyni wartości. To powinno być, młodzi przyjaciele, dla was mottem. Jeżeli posiądziecie wiedzę to będziecie też posiadaczami określonych wartości. Wartości nie tylko intelektualnych, ale także moralnych, wychowawczych, a to przecież drogowskazy na całe życie - mówił starosta bocheński Ludwik Węgrzyn.

Nagrody starosty w 2017 roku otrzymali:

1. Anetta Krysiak - dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Bochni,
2. Bogusława Strugała - nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym w Bochni,
3. Kinga Struzik - nauczyciel w Zespole Szkół nr 1 w Bochni,
4. Janusz Tarczydło - nauczyciel w Zespole Szkół nr 1 w Bochni,
5. Krzysztof Piotrowicz - nauczyciel w Zespole Szkół Nr 2 w Bochni,
6. Lucyna Korta - nauczyciel w Zespole Szkół nr 3 w Bochni,
7. Ryszard Góra - nauczyciel w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie,
8. Agnieszka Skoczek - nauczyciel w specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bochni,
9. Danuta Gąsior - nauczyciel w Bursie Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni,
10. Elżbieta Kozak - nauczyciel w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bochni.

Stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe odebrało 55 uczniów, a jeden - stypendium za postawę moralną i zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej bądź środowiska lokalnego.

Wśród wyróżnionych najliczniejszą grupę stanowią przedstawiciele I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni, jednak stypendia otrzymali uczniowie prawie wszystkich szkół/zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat bocheński.

Stypendia otrzymali następujący uczniowie:

I Liceum Ogólnokształcące: Paweł Nowak, Dawid Białka, Piotr Makarewicz, Małgorzata Knapik, Kamil Burkiewicz, Maciej Tota, Faustyna Zaleśna, Kacper Świątek, Kamila Puławska, Anna Rosiek, Patrycja Paciorek, Kinga Ból, Julia Ciećko, Iwona Banaś, Kinga Gierek, Filip Gumuła, Kamila Widełka, Natalia Florek, Agnieszka Jaskierska, Aneta Przybyłko, Jakub Owczarek, Jakub Wojcieszek, Barbara Węglarz, Aleksandra Łabuda, Julia Bieniek.

II Liceum Ogólnokształcące: Aleksandra Reczek.

Zespół Szkół Nr 1 w Bochni: Izabela Lekka, Marcin Ból, Natalia Zaleńska, Piotr Makowiecki, Magdalena Piech, Krzysztof Solecki, Weronika Wrona, Dominik Czesak, Piotr Maciejowski, Filip Kotelon, Dawid Mazurek, Patryk Zimny, Grzegorz Piech, Dawid Batko, Arkadiusz Zimny, Dawid Szewczyk, Sergiusz Dziadowiec, Szymon Michałek, Krystian Wójcik, Weronika Baran.

Zespół Szkół Nr 2 w Bochni: Konrad Kaczmarczyk.

Zespół Szkół Nr 3 w Bochni: Aleksandra Substelna, Beata Goryczka, Sylwia Biel, Luiza Kokoszka, Agnieszka Stachura, Emilia Szelegieniec, Jolanta Zaczek, Wiktoria Zuzia.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku: Krzysztof Sionko.

W tym roku o stypendium starosty ubiegało się aż 97 uczniów, w tym 73 o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe, 1 za postawę moralną i zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej bądź środowiska lokalnego oraz 23 za osiągnięcia w dziedzinie sportu.

Aby otrzymać stypendium trzeba wykazać się nie tylko wysoką średnią ocen i wzorowym zachowaniem, ale także udziałem w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach o randze mistrzowskiej lub innymi ponadprogramowymi osiągnięciami.

Stypendia za osiągnięcia w dziedzinie sportu oraz nagrody we współzawodnictwie szkół zostaną rozdane 18 października br.

comments powered by Disqus

Najnowsze