Wydarzenia

W niedzielę wybory do Rad Parafialnych

tim

W najbliższą niedzielę, tj. 15 października, w parafiach diecezji tarnowskiej odbędą się wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich. Jest to organ doradczy dla księży proboszczów odpowiedzialnych za całokształt życia parafii.

W parafiach całej diecezji zostaną ustawione urny i będą rozdawane karty do głosowania. Parafianie będą głosować na kandydatów zgłoszonych wcześniej do wyborów. Swój głos można zazwyczaj oddawać na dwóch spośród kandydatów.

Członkami Rady mogą zostać praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i w swoim środowisku są znani z przykładnego życia chrześcijańskiego.

Celem Rady Duszpasterskiej jest wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty parafialnej. Realizując ten cel, Rada opracowuje roczne plany duszpasterskie, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich, uwzględniających w tym również zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: wybrani, urzędowi oraz mianowani przez proboszcza. Niektórzy przedstawiciele nowych Rad Parafialnych będą także członkami Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, która stanowi organ doradczy dla biskupa diecezjalnego.

comments powered by Disqus

Najnowsze