Wydarzenia

Toalety w centrum? Burmistrz: To nie jest łatwe zadanie

Tomasz STODOLNY

Zdaniem radnego Karola Klimy w utrzymaniu czystości w mieście "dopomóc mogłyby miejskie toalety, których od lat brakuje w okolicach Rynku i Plant Salinarnych". Radny złożył interpelację w tej sprawie i dostał już odpowiedź burmistrza.

Na zdjęciu: toaleta zlokalizowana przy placu zabaw na Pl. Turka.

- Wiem, że nie jestem pierwszy, który wnioskuje w tej sprawie. Przypuszczam też, że w przygotowywanych planach odnowienia centrum zapewne znajdzie się miejsce i na miejskie szalety, ale czy do czasu ich realizacji mamy udawać, że problemu nie ma? A wydawałoby się, że w czasach kiedy istnieje wiele lekkich, modułowych rozwiązań, nie powinno być go w ogóle, ale w naszym mieście... - zakończył wielokropkiem Karol Klima.

Burmistrz Stefan Kolawiński odpisał:

"Na terenie miasta ustawione są trzy przenośne toalety typu TOI TOI w następujących lokalizacjach: dwie sztuki na placu przy ul. Trudnej i ul. Galasa oraz jedna przy boisku na ul. Rejtana.

Obsługa przedmiotowych toalet wykonywana jest przez firmę CLIPPER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z częstotliwością co dwa tygodnie. Serwisy polegają na wybraniu nieczystości płynnych ze zbiornika, zalaniu toalety mieszaniną płynu dezynfekującego, umyciu toalety wewnątrz i na zewnątrz oraz uzupełnieniu papieru toaletowego. Urząd Miasta wybudował toaletę publiczną na placu zabaw zlokalizowanym przy ul Górskiej (Plac Turka), która została przekazana w administrowanie Miejskiemu Domu Kultury.

Jednocześnie informuję, że cały czas podejmowane są próby stworzenia ogólnomiejskiej toalety publicznej w centrum miasta, co nie jest zadaniem łatwym z uwagi chociażby na jego charakter zabytkowy i obowiązujące przepisy prawne. Niemniej jednak działania te nie zostaną przerwane i zakończą się zgodnie z oczekiwaniami wszystkich."

comments powered by Disqus

Najnowsze