Wydarzenia

Firmy z Krakowa zaprojektują nowy Zamek Żupny

Tomasz STODOLNY

Magistrat rozstrzygnął przetarg na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania budżetowego pn. „Rewaloryzacja Zamku Żupnego”. Wizję odnowionego obiektu przy ul. Regis poznać mamy za rok.

W przetargu złożono 4 oferty. Wygrało konsorcjum firm z Krakowa*, które zrealizuje zadanie za 244 tys. złotych.

Zakres zamówienia obejmuje:

1) Etap I - Opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej proponowanych rozwiązań projektowych budynku i terenu przyległego.
2) Etap II - Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej: a) przebudowy/remontu budynku Zamku Żupnego wraz z budową/przebudową/remontem całej niezbędnej infrastruktury technicznej oraz adaptacją budynku do nowych funkcji, b) zagospodarowanie terenu przyległego (dz. 5969/4 i 5302/27) - m.in. miejsca postojowe, mała architektura, zieleń - z zaznaczeniem elementów historycznych wynikających z przeprowadzonych badań archeologicznych i architektonicznych, c) aranżacji i wyposażenia wnętrz oraz aranżacji otoczenia budynku Zamku Żupnego wraz z jego ogrodzeniem, d) ewentualna budowę muru oporowego, e) budowy/przebudowy/remontu infrastruktury technicznej,
3) Etap III - Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę/przebudowę/zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i zmianie sposobu użytkowania obiektu.

Budynek Zamku Żupnego po przebudowie ma pełnić funkcje usługowo-kulturalne (w tym: kawiarnia, miejsce spotkań artystycznych, sale wystawowe, multimedialna sala konferencyjna).

Przy sporządzaniu dokumentacji projektanci będą musieli uwzględnić koncepcję architektoniczno-budowlaną uzgodnioną z konserwatorem zabytków. Po przebudowie budynek powinien nawiązywać do jego bryły z XVII w.

Na wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń zwycięska firma ma czas do 29 września 2018 r.

* * *

* Zwycięską ofertę złożyło konsorcjum Firm: JERZY WOWCZAK AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA, ul. Bieżanowska 46/2, 30-812 Kraków, AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JW MS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Bieżanowska 46, 30-812 Kraków - 244 770,00 zł.

* * *

Zobacz również:
Wyniki badań Zamku Żupnego - zdjęcia

comments powered by Disqus

Najnowsze