Wydarzenia

Zakończono prace przy drogach powiatowych

tim

Zakończono inwestycje i remonty na drogach powiatowych przy budowie chodnika w Damienicach i Proszówkach, przebudowie drogi w Pogwizdowie oraz budowie progów i przejść na terenie powiatu. Prace kosztowały prawie 900 tys. zł.

Ponad 650 tys. zł wyniosła budowa prawie 1 km odcinka chodnika wraz z kolektorem deszczowym w miejscowości Damienice i Proszówki. Inwestycja realizowana były przy wsparciu finansowym gminy Bochnia.

Na finiszu są również prace przy inwestycji na kwotę ponad 112 tys. zł dotyczącej odwodnienia drogi powiatowej w miejscowości Pogwizdów - Kopaliny Pogwizdowskie wraz z budową peronu dla wsiadających na istniejącym przystanku autobusowym. W ramach inwestycji powstał chodnik i peron, przebudowie uległy zjazdy indywidualne oraz wybudowano kanalizację deszczową wraz z wykonaniem wylotu. Inwestycja realizowana były przy wsparciu finansowym gminy Nowy Wiśnicz.

Na drodze powiatowej w Grabiu wybudowano próg zwalniający przy wsparciu finansowym gminy Łapanów, natomiast w Sobolowie powstało wyniesione przejście dla pieszych i próg wyspowy wraz z oznakowaniem pionowym. W Bratucicach wymieniono bariery energochłonne na długości 136 m oraz naprawiono pobocza, a w Stanisławicach zamontowano bariery trzepakowe wzdłuż chodnika na odcinku 150 m. Zlikwidowano również przełomy na drodze w Rzezawie przy ul. Topolowej, w Bochni przy ul. Krzeczowskiej oraz w Ujeździe, Leszczynie i Rajbrocie. Wartość remontów wyniosła ponad 125 tys. zł.

Ponadto trwają prace przy rozbudowie dróg powiatowych w Pogwizdowie i Zawadzie oraz Brzeźnicy i Łazach w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Prace zakończą się w październiku.

comments powered by Disqus

Najnowsze