Wydarzenia

Cyberprzestępcy nękali rodzinę z Bochni

Tomasz STODOLNY

Policja zatrzymała trzy osoby, które z pomocą internetu uporczywie nękały rodzinę z Bochni. Proceder trwał 10 miesięcy. "Żartownisiom" grozi do 3 lat więzienia.

- Policjanci Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Bochni oraz Prokuraturą Rejonową w Bochni dokonali w dniach 25-27 września 2017 roku realizacji sprawy dotyczącej przestępstwa „stalkingu” tj. uporczywego nękania rodziny zamieszkałej w Bochni, przy wykorzystaniu portalu społecznościowego Facebook oraz połączeń telefonicznych - poinformowała bocheńska policja w komunikacie prasowym.

W wyniku przeprowadzonych działań, na terenie trzech województw (śląskiego, dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego) zatrzymano trzy osoby podejrzewane o udział w stalkingu wobec rodziny z Bochni. W zatrzymaniach brało udział kilkunastu funkcjonariuszy policji z Komendy wojewódzkiej Policji i Krakowie i Komendy Powiatowej Policji w Bochni

- Jak ustalono w toku postępowania, sprawcy w okresie od 9 grudnia 2016 do września 2017 roku, działając wspólnie i w porozumieniu, wykorzystując technologie VoIP i komunikatory głosowe TeamSpeak3 i Skype, dokonali szeregu telefonicznych zgłoszeń skutkujących bezpodstawnymi interwencjami policji, straży pożarnej i innych służb w związku z otrzymaniem nieprawdziwych informacji o pożarze, o zakłóceniu ciszy nocnej i wystąpieniu przemocy w rodzinie w miejscu zamieszkania osób pokrzywdzonych - wylicza asp. szt. Dominika Półtorak, oficer prasowy bocheńskiej policji.

Ponadto sprawcy odpowiedzialni są również za liczne, fałszywe powiadomienia instytucji państwowych, samorządowych i placówek oświatowych (policja, urząd pracy, urząd miasta, szkoła) o rzekomo popełnionych przestępstwach kryminalnych przez jednego z pokrzywdzonych, polegających na molestowaniu dzieci, handlu narkotykami i innych. Informacje te były rozpowszechnianie za pośrednictwem Internetu i wysyłane drogą elektroniczną poprzez wiadomości email.

Ustalono także, że sprawcy podszywając się pod osoby pokrzywdzone i używając ich danych osobowo-adresowych, dokonali za pośrednictwem Internetu licznych zamówień na towary i usługi, które miały być dostarczone do miejsca zamieszkania pokrzywdzonych i na ich koszt.

Sprawcy to młodzi mężczyźni w wieku 18-20 lat, dotąd niekarani i pochodzący z tzw. dobrych domów, którzy poznali się ze sobą poprzez Internet w związku z zamiłowaniem do gier on-line.

- Są to osoby będące administratorami lub aktywnymi uczestnikami grup tematycznych na portalu Facebook. Sprawcy swoje przestępcze działanie motywowali chęcią zrobienia drugiej osobie „psikusa” oraz zdobycia jak największej popularności w środowisku fanów gier on-line - dodaje asp. szt. Dominika Półtorak.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Wobec dwóch podejrzanych Prokurator Rejonowy w Bochni zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze.

* * *

Przestępstwo „stalkingu”, zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3 ( art. 190a § 1 kk) .

Zachowanie polegające na wywołaniu niepotrzebnej czynności, fałszywą informacją, lub w inny sposób wprowadzeniem w błąd instytucji użyteczności publicznej albo organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia stanowi wykroczenie z art. 66 § kodeksu wykroczeń zagrożone kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1.500 zł. Na podstawie art. 66 § 2 kodeksu wykroczeń w przypadku wykroczenia, które spowodowało wywołanie niepotrzebnej czynności można orzec nawiązkę do wysokości 1.000 zł.

comments powered by Disqus

Najnowsze