Wydarzenia

II etap KN-2 gotowy dopiero w 2020 roku?

Mirosław CISAK

Odcinek do ul. Turkowskiego w 2018 roku, dalej do ul. Serugi w 2019 r., a ostatnia część do ul. Nowy Świat w 2020 r. - tak wyglądają aktualne plany władz Bochni dotyczące II etapu KN-2. Oznacza to, że w optymistycznym wariancie podczas dwóch kadencji (8 lat!) powstanie zaledwie ok. 270 m nowej drogi. Poprzedni burmistrz 1,5 km zbudował w 3 lata.

Orientacyjny przebieg II etapu KN-2. Na czerwono odcinek od ul. Pileckiego do ul. Turkowskiego, na niebiesko od ul. Turkowskiego do ul. Serugi, a na fioletowo od ul. Serugi do ul. Nowy Świat.

Rok temu władze miasta poinformowały o nowym pomyśle na budowę II etapu KN-2, czyli podziale na trzy odcinki: od ul. Pileckiego do ul. Turkowskiego, od ul. Turkowskiego do ul. Serugi i od ul. Serugi do ul. Nowy Świat. Pierwszy odcinek miał być zrealizowany w 2017 roku, a następne w 2018 i 2019 r.

Pierwszy odcinek miał być gotowy do 15 listopada

Jeszcze pod koniec 2016 r. magistrat rozstrzygnął przetarg na prace projektowe i budowlane odcinka od ul. Pileckiego do ul. Turkowskiego o długości ok. 270 m. Koszt prac to 4,2 mln zł, a termin wykonania - 15 listopada 2017 r.

Mimo, że prace w terenie rozpoczną się prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku, na razie nie ustalono nowego harmonogramu prac.

- Nastąpiło istotne opóźnienie w wykonaniu map projektowych. Podczas tworzenia map projektowych okazało się, że istnieje szereg różnych instalacji, które powodują konflikt z zakładanymi pracami budowlanymi przy I odcinku KN-2 (Pileckiego - Turkowskiego). Musi np. nastąpić przełożenie instalacji ciepłowniczej, na odcinku około 150 m. To oznacza, że nie ma raczej nadziei na wykonanie zadania w całości w tym roku. Termin wykonania poszczególnych etapów się wydłuża - poinformował Andrzej Koprowski, asystent burmistrza Bochni.

Ostatnio o KN-2 zapytał w interpelacji radny Eugeniusz Konieczny. Oto odpowiedź burmistrza Stefana Kolawińskiego:

- „Obecnie zostały wykonane podziały nieruchomości, przez które ma przebiegać nowoprojektowany odcinek drogi, które następnie zostały złożone do Starostwa Powiatowego w Bochni. Po uzyskaniu stosownych uzgodnień będzie dalej kontynuowana procedura uzyskania decyzji ZRID, a tym samym uruchomiona zostanie procedura wywłaszczeniowa.

Z uwagi na charakter i rozmiar inwestycji prowadzone były rozmowy i konsultacje z właścicielami poszczególnych nieruchomości niezbędnych do wykonania tego zadania, w celu wyeliminowania postępowań odwoławczych na etapie wydawania poszczególnych decyzji.

Jednocześnie informuję, że pomimo wydłużającego się terminu wykonania będziemy dążyć do kontynuowania prac i konsekwentwie dążyć do zrealizowania w całości zadania tak aby usprawnić codzienne funkcjonowanie wszystkich mieszkańców Naszego Miasta”.

W tej sytuacji cel jaki inwestor i wykonawca postawili sobie na ten rok to uzyskanie pozwolenia na budowę. - Prace dot. KN-2 obecnie zamknęły się wykonaniem map projektowych i trwa ustalanie z właścicielami instalacji przełożenia ich tak, aby nie kolidowały z pracami przy KN-2. W tym roku powinno być uzyskane pozwolenie na budowę. Wniosek ZRID będzie przygotowany na podstawie specustawy drogowej - wyjaśnił Andrzej Koprowski.

Równolegle trwają prace projektowe dotyczące pozostałych dwóch odcinków II etapu KN-2. Fragment od ul. Turkowskiego do ul. Serugi miał być zaprojektowany do 18 sierpnia, a reszta, czyli od ul. Serugi do ul. Armii Krajowej do 30 listopada.

Nowe plany magistratu to budowa tych dwóch odcinków odpowiednio w 2019 i 2020 r. Razem z pierwszym odcinkiem koszt inwestycji szacuje się na prawie 14 mln zł.

- Już są przygotowywane dokumenty o uzyskanie dotacji do budowy kolejnych odcinków KN-2. Będziemy czynić starania, aby uzyskać jak najwyższe dofinansowanie. Czy będzie to w ramach tzw. schetynówek, czy z innych źródeł, trudno dziś określić - dodał Andrzej Koprowski.

comments powered by Disqus

Najnowsze