Wydarzenia

Dotacje dla OSP w powiecie bocheńskim

tim

Kilka dni temu Stanisław Sorys, wicemarszałek województwa małopolskiego, przekazał 33 umowy przedstawicielom gmin z subregionu tarnowskiego, które otrzymały wsparcie w ramach tegorocznych programów województwa - „Małopolskich Remiz” i „Bezpieczna Małopolska”. Dotacje trafią m.in. do OSP Łapczyca, Mikluszowice i Łąkta Górna.

Łączna pula dla tarnowskiego to ponad 600 tys. zł, które trafi w sumie do 25 gmin z powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego. Dzięki tym pieniądzom, wiele remiz zostanie wyremontowanych, a ochotnicze straże pożarne zostaną wyposażone w nowy sprzęt.

- Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak ważną rolę pełnią Ochotnicze Straże Pożarne. Strażacy nie tylko aktywnie uczestniczą w życiu lokalnych społeczności, ale przede wszystkim zawsze można na nich liczyć, gdy zajdzie taka potrzeba. Wspierając modernizację remiz Małopolska od kilku lat dba o to, aby praca druhów-ochotników była chociaż trochę łatwiejsza - mówił wicemarszałek Stanisław Sorys.

W efekcie tegorocznego rozdania „Małopolskich Remiz” w subregionie tarnowskim zostanie wyremontowane 17 remiz, w tym 3 z powiatu bocheńskiego: OSP Łapczyca, Mikluszowice i Łąkta Górna. Łączna kwota wsparcia dla wszystkich 17 remis w regionie to 462,5 tys. zł.

Łapczyca (gmina Bochnia): Rozbudowa budynku WDL w Łapczycy o garaż dla OSP wraz z przebudową istniejących pomieszczeń - dotacja 38 041 zł.

Mikluszowice (gmina Drwinia): Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikluszowicach - dotacja 25 031 zł.

Łąkta Górna (gmina Żegocina): Wykonanie robót adaptacyjnych dla pomieszczenia socjalnego w budynku OSP w Łąkcie Górnej - dotacja 13 043 zł.

Remonty budynków to nie jedyna pomoc, jakiej potrzebują strażacy-ochotnicy. Dlatego też w ramach „Bezpiecznej Małopolski 2017” zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt. W subregionie tarnowskim wsparcie na łączną kwotę 146,5 tys. zł trafi do 16 gmin. Z powiatu bocheńskiego: Drwinia, Lipnica Murowana, Trzciana, Żegocina. Poniżej wykaz sprzętu.

Drwinia

OSP: Wyżyce, Dziewin, Bieńkowice, Grobla, Ispina, Mikluszowice, Niedary, Świniary.

Kwota dotacji: 5 995 zł.

Zakres zadania:

- defibrylator - 1 szt.,
- kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy - 8 szt.

Lipnica Murowana

OSP: Lipnica Dolna, Lipnica Górna.

Kwota dotacji: 5 802 zł.

Zakres zadania:

- zestaw PSP R-1 - 2 szt.

Trzciana

OSP: Kierlikówka, Łąkta Dolna, Rdzawa.

Kwota dotacji: 7 978 zł.

Zakres zadania:

- kompletny system selektywnego wybierania - 1 szt.,
- odzież ochronna do działań bojowych - 1 szt.,
- radiotelefon z systemem podhełmowym - 2 szt.

Żegocina

OSP: Rozdziele.

Kwota dotacji: 10 154 zł.

Zakres zadania:

- odzież ochronna do działań bojowych - 6 szt.

comments powered by Disqus

Najnowsze