Wydarzenia

Budżet Obywatelski Bochni 2018. Lista zakwalifikowanych projektów

tim

Zakończyła się weryfikacja 48 projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego Bochni na 2018 r. Pod głosowanie zakwalifikowano 43 z nich (18 ogólnomiejskich i 25 osiedlowych).

Spektrum zadań, jakie zaproponowali mieszkańcy, jest bardzo szerokie. Złożono głównie projekty inwestycyjne np. remonty chodników, czy oświetlenie poszczególnych ulic, ale są też propozycje imprez oraz zajęć z samoobrony dla dzieci szkolnych.

Szacunkowa wartość zakwalifikowanych projektów ogólnomiejskich to 1 134 161,35 zł przy kwocie 300 tys. zł przeznaczonej na ten rodzaj zadań w BO na 2018 r.. Natomiast osiedlowych to 711 637 zł (kwota dla każdego z 14 osiedli to 50 tys. zł - razem 700 tys. zł).

Głosowanie nad projektami odbędzie się we wrześniu, w formie zarówno tradycyjnej (16-17.09), jak i poprzez aplikację internetową (11-22.09).

* * *

Projekty ogólnomiejskie zakwalifikowane do głosowania:

Rozbudowa placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 6

Remont boiska rekreacyjno-sportowego przy Miejskim Przedszkolu nr 3 w Bochni

Bocheńska Mini Liga Koszykówki Dziewcząt

Montaż żaluzji przeciwsłonecznych w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 5 ul. Kolejowa 10

Zadbajmy o świeże powietrze w Bocheńskiej Strefie Aktywności Gospodarczej

Stworzenie planu miasta z atrakcjami miasta, przebiegiem Bocheńskiego Szlaku Solnego „na świecie” (NaCl), Żydowskiej Trasy Pamięci oraz lokalizacją parkingów i punktów serwisowych dla rowerów

Pierwsza pomoc i samoobrona w szkołach

Zakup mobilnych odświeżaczy powietrza do przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia

Orszak Trzech Króli 2018

Uruchomienie sztucznego lodowiska w lutym 2018 roku

Szkolne modernizacje „Piątki”

Bocheński program profilaktyki wad postawy u dzieci klas 0-3

BOCHNIA FUTURE 2018

Konsultacje oraz warsztaty dietetyczne dla chorych na cukrzycę typu II

Rewitalizacja boisk sportowych PSP nr 4 w Bochni - pokrycie bezpieczną nawierzchnią boiska do koszykówki

Wymiana centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Bernardyńskiej 10 (hufiec ZHP i oddział PTTK)

„Zobacz smoga - sieć czujników jakości powietrza” monitorujących 24/dobę, przez 2 lata stan jakości powietrza w Bochni

Rozbudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Rejtana w Bochni na działkach 2079/2 i 2079/3, właściciel Gmina Miasta Bochnia - PROJEKT W TRAKCIE OCENY

Szczegółowe opisy projektów TUTAJ.

* * *

Projekty ogólnomiejskie niezakwalifikowane do głosowania:

Z szacunku do przeszłości, w trosce o przyszłość.

Renowacja boiska do koszykówki na Orliku.

Budowa skateparku w parku przy ul. Uzbornia.

Wolny wybieg dla psów - Park Zwierzęcy Uzbornia.

* * *

Projekty osiedlowe zakwalifikowane do głosowania:

Budowa i remont chodnika wzdłuż boiska (Os. Karolina - Krzeczowska)

Sport, rekreacja i wypoczynek na osiedlu Krzęczków - Łychów (Os. Krzęczków - Łychów)

Zagospodarowanie terenu przy wejściu na cmentarz św. Rozalii, obok parkingu oraz wokół nowych schodów (Os. Windakiewicza)

Zagospodarowanie terenu poniżej parkingu - poszerzenie zielonej siłowni (Os. Windakiewicza)

Wykonanie remontu chodnika na ul. św. Jana (Os. św. Jana - Murowianka)

Przebudowa pobocza na chodnik na ul. św. Jana (Os. św. Jana - Murowianka)

Rozbudowa istniejącego placu zabaw - Murowianka 8 (Os. Św. Jana - Murowianka)

Postawienie słupa oświetleniowego przy schodach łączących ul. Polną z ul. Ofiar Katynia i zamontowanie dwóch opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikiem (Os. Śródmieście - Campi)

Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej na ul. Benesza (Os. Śródmieście - Campi)

Budowa oświetlenia drogowego na Osiedlu Kolanów, ul. ks. Kuca (od ul. Brodzińskiego) i na ul. Podgórca (Os. Kolanów)

Zakup nowych urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw przy ul Widok (Os. Uzbornia)

Przebudowa pobocza na ul. Dąbrowskiego od pos. 76 do pos. 66 (Os. Uzbornia)

Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Rataja (Os. Kurów)

Wykonanie dokumentacji przykrycia fosy przy ul. Olszynowej oraz jej przykrycie (Os. Kurów)

Zakup urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw na Osiedlu Kurów (Os. Kurów)

Remont ciągu pieszego ul. Ks. J. Poniatowskiego (Os. Słoneczne)

Progi zwalniające (Os. Dołuszyce)

Oświetlenie uliczne na ul. Smyków, mała architektura (Os. Smyków)

Częściowa modernizacja kompleksu boisk sportowych przy ulicy Rejtana - stworzenie placu zabaw (Os. Proszowskie)

Ciąg spacerowo-rekreacyjny z placem zabaw dla dzieci (Os. Proszowskie)

Rozświetlenie Osiedla Niepodległości (Os. Niepodległości)

Skrzaty na Niepodległości (Os. Niepodległości)

Osiedle Dobrych Wibracji (Os. Niepodległości)

Budowa i remont ogrodzenia przy budynku OSP „Chodenice” i placu zabaw (Os. Chodenice)

Rozbudowa siłowni zewnętrznej na działce nr 1713/1 w Bochni ul. Chodenicka (Os. Chodenice)

Szczegółowe opisy projektów TUTAJ.

* * *

Projekt osiedlowy niezakwalifikowany do głosowania:

Oświetlenie ul. Dębnik.

comments powered by Disqus

Najnowsze