Wydarzenia

Bochnia: Parkomaty od stycznia 2018 r. pod znakiem zapytania

Mirosław CISAK

Pod znakiem zapytania stoi wprowadzenie od 1 stycznia 2018 r. parkomatów w Bochni. Urząd miasta nie rozpisał jeszcze przetargu na operatora, który ma dostarczyć urządzenia i pobierać opłaty.

Po zmianach parkingowych miały zastąpić parkomaty oraz kilka osób do kontroli. Instalacją urządzeń miała zająć się wyłoniona w przetargu firma, która później zajęłaby się obsługą urządzeń. Miasto nie musiałoby płacić za montaż parkomatów, bo poniesione koszty operator zwróciłby sobie z opłat parkingowych.

System ma ruszyć 1 stycznia 2018 r. Aby było to możliwe urząd powinien już ogłosić przetarg na wyłonienie operatora. Na razie jednak nie ma co na to liczyć.

- Przetarg na parkomaty stoi pod znakiem zapytania ze względu na złożony Projekt Rewitalizacji Bochni. Rozstrzygnięcia dot. Projektu zapadną najwcześniej we wrześniu br. i w zależności od tego w jakiej mierze rozwiązania i zadania w nim określone zostaną zaakceptowane, nieuznane, czy też będą wymagały uzupełnienia (rozszerzenia?) i w jaki sposób wpłyną na znajdujące się w strefie rewitalizacji parkingi - nie wiemy. Podjęte decyzje, ewentualne obostrzenia, czy też ich brak rozstrzygną o tym kiedy ogłosimy ew. przetarg. Mamy nadzieję, że nastąpi to do końca 2017 roku - odpowiedział Andrzej Koprowski, asystent burmistrza Bochni.

Przypomnijmy, że wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania od 1 stycznia 2018 r. Rada Miasta Bochnia przegłosowała w lutym br. Centrum miasta podzielono na obszary A i B.

Granice Strefy Płatnego Parkowania (SPP) będą wyznaczały następujące ulice: Jana Matejki, Bernardyńska, Tadeusza Czackiego, Oracka, Solna Góra, Niecała, Piotra Galasa, Trudna, Gazaris, Floris, prof. Stanisława Fischera, Sądecka, Henryka Sienkiewicza, Górska, Kazimierza Wielkiego.

Obszar A: ul. Rynek (wszystkie strony), pl. św. Kingi (strona południowa, północna i łącznik), ul. Mickiewicza, ul. Solna, ul. Dominikańska, ul. Wolnica, ul. Rzeźnicka.

Obszar B: ul. Kącik, ul. Górska, ul. Regis, ul. Różana, ul. Biała, ul. Matejki, ul. Bernardyńska, ul. Gołębia, ul. Oracka (część od ul. Regis), ul. Kowalska, ul. Bracka - pl. gen. Okulickiego, ul. Bracka, ul. Trudna, ul. Gazaris, ul. Fischera.

Opłaty w SPP mają być pobierane od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 17:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Kierowcy będą musieli płacić z góry za deklarowany czas postoju za pomocą parkomatów, przez płatność elektroniczną (lub sms), albo wykupując abonament.

Poniżej uchwalone przez radnych stawki opłat.

OBSZAR A:

1. pierwsze 30 min. - 0,50 zł;
2. pierwsza godzina - 2,00 zł;
3. druga godzina - 2,50 zł;
4. trzecia godzina - 3,00 zł;
5. czwarta i każda następna godzina - 3,00 zł;
6. abonament mieszkańca - miesięczny - 10,00 zł, półroczny 50,00 zł, roczny 100,00 zł;
7. abonament dwutygodniowy - 100,00 zł;
8. abonament miesięczny - 200,00 zł;
9. w strefie A zakaz lokalizowania zastrzeżonych miejsc postojowych, za wyjątkiem
bezpłatnego miejsca zastrzeżonego „koperta" dla HOSPICJUM - na czas nieokreślony.

OBSZAR B:

1. pierwsze 30 min. - 0,50 zł.;
2. pierwsza godzina - 1,50 zł;
3. każda kolejna godzina - 2,00 zł;
4. abonament mieszkańca - miesięczny - 10,00 zł, półroczny 50,00 zł, roczny 100,00 zł;
5. abonament dwutygodniowy - 75,00 zł;
6. abonament miesięczny - 150,00 zł;
7. zastrzeżone miejsce postojowe - 300,00 zł miesięcznie 24/dobę (od poniedziałku do soboty).

comments powered by Disqus

Najnowsze