Wydarzenia

Niepołomice: Zjazd z autostrady na liście inwestycji

tim

7 czerwca Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa, podpisał listę inwestycji w sieci dróg krajowych dla Małopolski. Wśród 11 inwestycji zawartych w dokumencie znajduje się m.in. budowa zjazdu z autostrady A4 na terenie gminy Niepołomice.

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk zatwierdza do realizacji 11 inwestycji na sieci dróg krajowych w województwie małopolskim. Fot. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Zjazd z autostrady A4 ma być zlokalizowany w miejscu jej przecięcia z drogą wojewódzką 964, pomiędzy Zakrzowem, a Podłężem. To skomplikowane zadanie, wymagające uzyskania zgód na odstępstwa od wymaganych odległości pomiędzy obiektami inżynieryjnymi na autostradzie, uzgodnienia pasów włączeniowych, obsługiwanych kierunków, systemu opłat, a na samym końcu zaprojektowanie węzła tak, aby zmieścić się na wąskim pasie terenu. Dodatkowym wyzwaniem jest jednoczesne projektowanie obwodnicy Podłęża oraz wynikające z tego zmiany w sposobie zarządzania drogami publicznymi.

Koszt tych przedsięwzięć to łącznie około 90 milionów złotych. Budowa obwodnicy Podłęża wraz z bezpośrednim połączeniem z Niepołomicką Strefą Inwestycyjną zostanie dofinansowana ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Początkowo w jego ramach miała być finansowana również inwestycja w węzeł autostradowy, jednak zjazd został zakwalifikowany przez Komisję Europejską jako element autostrady, którego nie można dotować z funduszy drogowych przeznaczonych na drogi regionalne. Dlatego koniecznym było przekonanie Ministerstwa Infrastruktury i Transportu do dofinansowania tego zadania.

Wczoraj Minister Adamczyk zatwierdził inwestycję do realizacji, tym samym gwarantując na nią połowę pieniędzy z budżetu państwa. Pozostała kwota potrzebna do wybudowania węzła pokryta zostanie ze środków budżetu Województwa Małopolskiego, Powiatu Wielickiego oraz Gminy Niepołomice.

Budowa przewidziana jest na lata 2018-19. Sama inwestycja zostanie przeprowadzona przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Zobacz też: Rusza projektowanie I etapu łącznika z A4

comments powered by Disqus

Najnowsze