Wydarzenia

Taryfy za wodę i ścieki bez zmian

Mirosław CISAK

Od 1 czerwca 2017 r. do 31 maja 2018 r. będą w Bochni obowiązywały dotychczasowe stawki opłat za wodę i ścieki. Uchwałę w tej sprawie radni przegłosowali podczas ostatniej sesji.

Zdjęcie ilustracyjne / Fot. pixabay.com / CC0 Public Domain

Wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bochni o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf trafił do burmistrza Bochni w marcu br.

- Przeprowadzona analiza wykazała, że obecne taryfy umożliwiają osiągnięcie przychodów pokrywających nie tylko koszty bieżącej działalności, ale również zapewniających realizację zadań inwestycyjnych - napisano w uzasadnieniu do wniosku. - Oprócz (...) argumentów natury ekonomicznej, wzięto również pod uwagę względy społeczne - dodano.

Aktualne stawki - najważniejsze pozycje (wszystkie ceny brutto):

WODA

4,30 zł - cena za 1 m^3 dostarczonej wody (gospodarstwa domowe);
4,38 zł - cena za 1 m^3 dostarczonej wody (pozostali odbiorcy);

ŚCIEKI

4,63 zł - cena za 1 m^3 odprowadzonych ścieków (gospodarstwa domowe);
5,22 zł - cena za 1 m^3 odprowadzonych ścieków (pozostali odbiorcy).

comments powered by Disqus

Najnowsze