Wydarzenia

Dotacje z PUP: Stwórz dla siebie miejsce pracy

Ogłoszenie płatne

Masz pomysł na firmę i ponad 30 lat? Przyjdź po wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej do Powiatowego Urzędu Pracy. Mamy jeszcze wolne miejsca.

W ramach ogłoszonego naboru jest możliwość przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej do 19 500 zł dla osób pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni z ustalonym profilem pomocy II, a w uzasadnionych przypadkach również z profilem I, które mają zaplanowane w Indywidualnym Planie Działania środki na działalność gospodarczą, należące do poniższych grup:

- osoby w wieku 50 lat i więcej
- osoby z niepełnosprawnościami

Osoby wnioskujące zastaną objęte również usługą poradnictwa zawodowego.

* * *

Masz firmę i chciałbyś wyposażyć stanowisko pracy dla przyszłego pracownika? Złóż wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do 21 000 zł. Mamy jeszcze wolne miejsca.

Na stworzone przez Ciebie stanowisko w ramach usługi pośrednictwa pracy skierujemy osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni jako bezrobotne z ustalonym profilem pomocy II oraz którym zaplanowano w Indywidualnym Planie Działania zatrudnienie w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, należące do poniższych grup:

- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby w wieku 50 lat i więcej
- osoby z niepełnosprawnościami.

Osoba długotrwale bezrobotna tj. osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

* * *

Powyższa działania będą realizowane z Projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Najnowsze