Wydarzenia

Podpisano umowę na rozbudowę dróg w Brzeźnicy i Łazach

tim

W środę w Starostwie Powiatowym w Bochni podpisano umowę z wykonawcą rozbudowy dróg powiatowych Poręba Spytkowska - Bochnia w miejscowości Brzeźnica oraz Rzezawa - Brzeźnica w miejscowości Łazy. Koszt prac to ponad 3,5 mln zł, przy dofinansowaniu w wysokości prawie 1,8 mln zł.

W Brzeźnicy drogowcy wybudują chodnik o długości 662 m, który zostanie połączony z dotychczasowym i przebudują drogę na długości 633 m. Umocnione zostaną pobocza oraz rowy głębokimi korytkami żelbetowymi. Na trasie istniejącego rowu zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa i chodnik. Inwestycja rozpoczyna się w okolicach kościoła.

Drugi odcinek drogi powiatowej zlokalizowany jest w miejscowości Łazy na długości 651 m. Rozbudowa tego odcinka będzie polegać na budowie chodnika dla pieszych o długości 694 m. Rozbudowie ulegnie również skrzyżowanie drogi powiatowej z drogą gminną. Z powodu ukształtowania terenu powstanie mur oporowy zabezpieczający tereny przyległe. Modernizacji ulegną przystanki autobusowe.

- Odcinek drogi powiatowej Poręba Spytkowska - Bochnia, stanowi jedno z ważniejszych połączeń drogowych na obszarze powiatu bocheńskiego. Trasa ta łączy się bezpośrednio z drogą krajową Kraków - Muszynka oraz drogą powiatową Rzezawa - Brzeźnica. Dlatego też modernizowany odcinek drogi stanowi bardzo istotny element komunikacyjny nie tylko dla ruchu lokalnego, lecz także dla ruchu tranzytowego - wyjaśnia Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński.

- To już druga inwestycja drogowa w przeciągu tego miesiąca, na którą udało pozyskać się dofinansowanie. Na początku kwietnia podpisaliśmy umowę na modernizację drogi w miejscowości Pogwizdów i Zawada - przypomina wicestarosta Józef Mroczek.

Inwestycja jest możliwa dzięki dotacji z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 1 788 983,00 zł, pozostała kwota stanowi udział Powiatu Bocheńskiego o wartości wynoszącej 1 037 611,15 zł, współudział Gminy Bochnia wynoszący 374 139,21 zł i Gminy Rzezawa o wartości 377 233,92 zł. Całkowita wartość to 3 577 967,28 zł.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji, którą realizować będzie Zakład Robót Inżynieryjno - Budowlanych Augustyn Anioł ze Starego Wiśnicza przypada na koniec października.

* * *

W 2017 roku Powiat Bocheński otrzymał już prawie 9 mln zł dofinansowania:

- 2 095 830,63 zł na „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”;
- 1 214 459,91 zł na „Głęboką modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej Powiatu Bocheńskiego”;
- 1 765 490,00 zł na „OIK całą dobę”;
- 923 872,00 zł na „Senior Wigor”;
- 150 232,17 zł na „Program wsparcia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych dla uczniów i nauczycieli Technikum Nr 2 Zespołu Szkół Nr 2 w Bochni”;
- 986 888,00 zł na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 2086K Bochnia (ul. Strzelecka) - Zawada w miejscowości Pogwizdów i Zawada”;
- 1 788 983,00 zł na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1443K Poręba Spytkowska - Bochnia (ul. Brzeźnicka, ul. Floris) w miejscowości Brzeźnica oraz drogi powiatowej nr 2087K Rzezawa - Brzeźnica w miejscowości Łazy”.

Całkowita wartość wszystkich powyższych projektów to prawie 13 mln zł (dotacje + wkłady własne).

comments powered by Disqus

Najnowsze