Wydarzenia

Szykują się zmiany w samorządach

tim

źródło: informacja prasowa

W Starostwie Powiatowym w Bochni zorganizowano szkolenie dla pracowników samorządowych z powiatów i miast na prawach powiatu, którego tematem był „Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach”.

- W połowie bieżącego roku wejdzie w życie ważna nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która ze względu na jej charakter będzie budziła liczne wątpliwości, dlatego odpowiedzią na te zmiany jest to szkolenie. Wszyscy wiemy, ile razy podczas pracy samorządowej napotykamy na dylematy i wątpliwości - mówił podczas rozpoczęcia szkolenia starosta bocheński Ludwik Węgrzyn.

W szkoleniu wziął również udział Rafał Rudka, członek zarządu powiatu i kierownik Działu Współpracy, Informacji, Analiz Związku Powiatów Polskich, który opowiedział m.in. o działalności i efektach pracy Związku Powiatów Polskich.

Ekspert ZPP Monika Małowiecka zaprezentowała podstawowe zmiany w procedurze administracyjnej w kontekście ich wpływu na codzienną pracę organów administracji publicznej. Omówiła także m.in. nowe zasady postępowania administracyjnego, polubowne formy rozwiązywania sporów, reguły prowadzenia postępowań uproszczonych czy zmiany w postępowaniu odwoławczym. Uczestnicy poinformowani zostali także o sposobach i skutkach wdrożenia wspomnianej ustawy.

Organizatorem szkolenia był Powiat Bocheński i Związek Powiatów Polskich.

comments powered by Disqus

Najnowsze