Wydarzenia

"Mechanik" zaprasza na Konkurs Gramatyczny Języka Angielskiego

tim

Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni zaprasza uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych do udziału w szóstej edycji Powiatowego Konkursu Gramatycznego Języka Angielskiego pod patronatem starosty bocheńskiego Ludwika Węgrzyna. Konkurs odbędzie się 27 kwietnia (czwartek) o godzinie 9.00 w budynku szkoły (ul. Windakiewicza 23).

Konkurs będzie miał formę testu leksykalno-gramatycznego. Czas trwania to 45 minut. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do Konrada Kozłowskiego (e-mail: kentra747@poczta.onet.pl). Zgłoszenia uczestników (maksymalnie do 5 uczniów ze szkoły) można kierować na powyższy adres e-mailowy do 23 kwietnia. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Konkurs ma formę testu gramatyczno-leksykalnego obejmującego następujące typy zadań:

- transformacje ze słowem kluczem
- transformacje
- test luk sterowanych
- test z wyboru
- słowotwórstwo
- „dziurawce”
- tłumaczenie fragmentów zdań
- wstawianie czasowników w nawiasie w odpowiedniej formie

W przypadku uzyskania przez kilka osób tej samej liczby punktów w części testowej, organizator zastrzega możliwość „dogrywki”, mającej na celu wyłonienie zwycięzcy. Odbędzie się ona w formie krótkiej rozmowy na tematy dnia codziennego.

ZAKRES MATERIAŁU

Gramatyka

1. Czasy gramatyczne (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple, Future Continuous, Future Perfect)
2. Wyrażenie used to
3. Wyrażenie be going to
4. Zdania czasowe
5. Strona bierna
6. Mowa zależna
7. Pytania pośrednie
8. Zdania warunkowe (types: 0,1,2,3)
9. Struktura have something done
10. Struktury z bezokolicznikiem i formą gerund
11. Czasowniki modalne
12. Zdania przydawkowe
13. Phrasal verbs

Słownictwo: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo.

Do przygotowania uczniów do konkursu organizatorzy polecają: Egzamin Gimnazjalny 2012 - Repetytorium z testami wyd. Macmillan (autorzy: M. Rosińska i G. Śpiewak).

comments powered by Disqus

Najnowsze