Wydarzenia

"Znaleźliśmy ratusz". Archeolodzy poszerzają wykopy

Tomasz STODOLNY

Udało się "w terenie" potwierdzić to, na co dawały nadzieję wykonane 6 lat temu badania georadarowe: pod płytą bocheńskiego rynku znajdują się szczątki ratusza, wybudowanego w XIV wieku (jakieś 650 lat temu!) za czasów panowania dobrodzieja miasta - króla Kazimierza Wielkiego (jego pomnik góruje nad wykopaliskami). Po odsłonięciu pierwszych fragmentów, dziś rozpoczęto poszerzanie wykopów.

Wykopaliska rozpoczęto dwa tygodnie temu od sondażowych wykopów w kształcie litery "T", które miały dać odpowiedź, w których miejscach szukać dalej. Teraz już wiadomo.

- Znaleźliśmy ratusz, który okazał się budowlą bardzo okazałą, dużą - potwierdza Marek Materna, archolog z bocheńskiego Muzeum, nadzorujący prace na bocheńskim Rynku. - Udało nam się "chwycić" ścianę północną ratusza, ale akurat z wejściem do piwnic - stąd nie było całego muru przez całą szerokość wykopu, tylko na fragmencie. Potem już były schody do piwnicy, przesklepiona piwnica, za nią przez środek ratusza biegła niepodpiwniczona sień zorientowana na osi wschód zachód. Za nią piwnica południowa, która funkcjonowała do momentu rozbioru ratusza przez Austriaków.

Z południowej piwnicy niewiele zostało - po rozebraniu i zasypaniu budynku do poziomu gruntu to teraz "ziemny wykop zasypany gruzem". - Dotarliśmy do jej dna i wiemy, że nie ma ani ścian ani podłogi tej piwnicy.

W lepszym stanie jest piwnica północna. Starsza, zasypana jeszcze w początkach XVIII wieku. - Zachowała się na tyle dobrze, że jesteśmy w stanie określić jej szczegoły konstrukcyjne, wewnętrzne podziały. Nie mamy jeszcze jej głębokości, ale spodziewamy się, że będzie ona podobna jak piwnicy południowej.

Od rana na płycie Rynku pracuje koparka.

- Jesteśmy na etapie rozszerzania wykopu, podążając za biegiem murów obwodowych ratusza zbudowanych z piaskowca na zaprawie piaskowo-wapniowej. I z każdym dniem powinno być tego ratusza coraz więcej widać, aczkolwiek tu jeszcze dużo zależy od decyzji konserwatora zabytków - podkreśla bocheński archeolog.

Wygląda na to, że ratusz był budowlą bardzo okazałą - miał wymiary około 25x20 metrów. - Jeden z największych z czasów kazimierzowskich. Adekwatnie do ówczesnego znaczenia Bochni - podsumowuje Marek Materna.

* * *

Pierwsza wzmianka źródłowa o ratuszu w Bochni pochodzi z 1378 r., ale wzniesiono go wcześniej - najpewniej w czasach panowania króla Kazimierza Wielkiego (1333-1370). Władca wspierał rozwój salinarnej Bochni, generującej duży dochód do królewskiego budżetu.

Co mogło znajdować się w ratuszu? Tu urzędował burmistrz i ława miejska, zwykle takie budowle mieściły też zbrojownię, skarbiec, archiwum, wreszcie więzienie oraz izbę tortur.

Niestety nie zachowały się dokumenty ze szczegółowym wizerunkiem budowli. Jego kształtu historycy raczej domyślają się na podstawie szczątkowych informacji źródłowych. Wyjątkiem jest bardzo uproszczony rysunek z 1777 roku:

 

comments powered by Disqus

Najnowsze