Wydarzenia

Jakie nowe Planty? Fontanna, nowe ścieżki i... jabłonie!

Tomasz STODOLNY

Poniedziałek był pierwszym z dwóch dni warsztatów urbanistycznych, podczas których z mieszkańcami konsultowane były nowe koncepcje kluczowych projektów rewitalizacyjnych. Tego dnia zaprezentowano pomysł na nowe Planty.

Firma projektowa pracując nad koncepcją rewaloryzacji parku przeanalizowała dostępne dokumenty historyczne i plany, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej znanego projektu ogrodu salinarnego z 1868 roku, autorstwa Karla Bauera (poniżej).

Po tej kwerendzie dla projektantów stało się oczywiste i jasne, że staw salinarny był zawsze "sercem" parku. Dlatego jego przywrócenie (dziś w ogóle nie ma po nim śladu, bo na jego miejscu zbudowano plac zabaw...) np. w formie multimedialnej fontanny powinno być absolutnym priorytetem rewaloryzacji. Jaki ostatecznie przyjmie kształt - jeszcze nie przesądzono (na zdjęciach poniżej dwie zaproponowane wersje), natomiast postarano się odpowiednio wpasować obiekt w dość nietypowe sąsiedztwo, czyli zwrócony doń plecami duży pomnik przy ul. Orackiej.

Istotną rolę w przedstawionej koncepcji projektowej odgrywa drzewostan i projektowana zieleń niska. Ciekawym pomysłem jest nasadzenie jabłoni, które mają przypominać, że główną część parku salinarnego od jego zachodniej części oddzielały kiedyś sady (widoczne na rys. Karla Bauera). Nowo zaprojektowane alejki poprowadzone są tak, aby nie trzeba było usuwać żadnych drzew (poza tymi, które wymagą tego ze względów fitosanitarnych).

Zaproponowano także zagospodarowanie parterowych budynków znajdujących się na Plantach - Kuźni i Lodowni: mogłyby w nich znajdować się informacja turystyczna, restauracja i mała gastronomia.

Po wprowadzeniu korekt wypracowanych podczas warsztatów, projekt zostanie przekazany do ostatecznego uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Skąd na to pieniądze?

Według wstępnych szacunków rewaloryzacja Plant to koszt ok. 6 mln złotych. Miasto liczy, że na realizację inwestycji pozyska unijną dotację. Wniosek o dofinansowanie musi złożyć do 8 czerwca.

Zobacz też: Koncepcja Rynku w Bochni - wizualizacje

comments powered by Disqus

Najnowsze