Wydarzenia

Koncepcja Rynku w Bochni i terenów przyległych - wizualizacje

Mirosław CISAK

Eliminacja parkingów w Rynku, fontanna i przeszklenie na płycie, stworzenie woonerfu, odbudowa nadszybia Regis, przebudowa placów Okulickiego i Pułaskiego - to główne pomysły przedstawione przez projektantów podczas drugiego dnia warsztatów urbanistyczno-strategicznych w ramach programu rewitalizacji Bochni. Wtorkowe spotkanie dotyczyło nowej koncepcji Rynku i terenów przyległych.

Obecną wersję koncepcji ścisłego centrum Bochni przedstawił zespół projektowy firmy Park-M z Brzeznej, reprezentowany przez architektów i architektów krajobrazu Jarosława Biedronia, Marlenę Drewniak, Barbarę Kurzeja oraz projektanta branży drogowej i elektrycznej - Piotra Pawlaka. Dokumentacja jest w opracowaniu (prowadzone są np. prace archeologiczne na Rynku), dlatego ostateczny kształt może jeszcze ulec zmianom.

Podstawowym założeniem była taka przebudowa Rynku i terenów przyległych, aby stworzyć miejsce przyjazne pieszym. Położono nacisk na likwidację barier architektonicznych, co ma umożliwić sprawniejsze poruszanie się wózkiem (rodzice, opiekunowie z dziećmi lub osoby niepełnosprawne). Poziom ulic wokół Rynku ma zostać wyrównany z poziomem chodników, czyli również poziomem płyty Rynku od strony południowej. Zlikwidowane zostaną wszystkie miejsca parkingowe wokół Rynku.

Według przedstawionej koncepcji ciąg od ul. Solnej, przez północną pierzeję Rynku i dalej pl. św. Kingi ma stać się woonerfem, czyli przestrzenią łączącą ulicę z deptakiem i miejscem spotkań mieszkańców (np. ogródki kawiarniane). Ulica ma zostać wyniesiona do poziomu chodnika, a ruch ograniczony np. do godzin nocnych (głównie dla celów zaopatrzeniowych i dla służb ratunkowych).

Zdecydowano, że nie będzie powrotu do jednolitej przestrzeni płyty Rynku i otaczających go ulic. Projektanci tłumaczyli, że z powodu dużych różnic w wysokości terenu, miejsce to straciłoby na funkcjonalności. Przybędzie jednak schodów, które będą mogły pełnić rolę siedzisk, a skarpa od północno-zachodniej strony nawet w formie mini-amfiteatru.

Na płycie Rynku, w jej północno-wschodnim narożniku, zaplanowano multimedialną fontannę. Wschodnia strona to miejsce zarezerwowane na stworzenie przeszklenia, które ma pokazać fundamenty ratusza. Przy założeniu, że archeolodzy natrafią na jego pozostałości. Jeżeli im się to nie uda to prawdopodobnie w to miejsce zostanie przesunięta fontanna.

Architekci przedstawili również koncepcję przebudowy pl. gen. Okulickiego. Teren ma mieć tarasową postać. Zlikwidowano część obecnych miejsc parkingowych, tworząc jednocześnie nowy parking po zachodniej stronie placu.

Do najciekawszych pomysłów należy odbudowa nadszybia Regis w jego oryginalnej lokalizacji z lat 60. XX wieku, czyli w pobliżu skrzyżowania ulic Kraszewskiego, Regis i Bernardyńska. W jego murach zaplanowano punkt informacji turystycznej.

Koncepcja obejmuje również przebudowę placu Pułaskiego. Główne założenia to nowy budynek, dodatkowa jezdnia dla taksówek, nowa zieleń i uporządkowanie terenu.

Podczas dyskusji sugerowano różne rozwiązania, np. umieszczenie w przestrzeni Rynku herbu Bochni; użycie na jezdni materiału, który będzie powodował możliwie najmniejszy hałas przy poruszaniu się pojazdów. Wnioski zostaną wzięte pod uwagę podczas dalszych prac projektowych.

Skąd na to pieniądze?

Według wstępnych szacunków koszt realizacji projektu "Rynek Od.Nowa" to ok. 11,5 mln złotych. Miasto liczy, że na realizację inwestycji pozyska unijną dotację. Wniosek o dofinansowanie musi złożyć do 8 czerwca.

Zobacz też: Jakie nowe Planty? Fontanna, nowe ścieżki i... jabłonie!

comments powered by Disqus

Najnowsze