Wydarzenia

Powiat: Ponad 2 mln na utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych

tim

Powiat Bocheński otrzyma 2,1 mln zł unijnej dotacji na utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej.

Wicestarosta Józef Mroczek odebrał z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy czek na kwotę 2 095 830,02 z przeznaczeniem na utworzenie CKZ.

Projekt obejmuje organizację dodatkowych zajęć z zakresu kursów kwalifikacyjnych dla uczniów, organizację praktyk i staży we współpracy z pracodawcami, organizację i prowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji zawodowej, współpracę z uczelniami wyższymi (Politechnika Krakowska i AGH), organizację zajęć związanych z podnoszeniem kompetencji nauczycieli, organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów oraz wyposażenie placówek w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

- Ze wsparcia skorzysta 280 uczniów z Budowlanki i Centrum Kształcenia Zawodowego a także 26 nauczycieli zawodów z tych szkół – mówi wicestarosta Józef Mroczek.

Projekt realizowany będzie w latach 2017-2020 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

comments powered by Disqus

Najnowsze