Wydarzenia

PCPR i PUP chcą razem lepiej pomagać bezrobotnym

tim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i bocheński Powiatowy Urząd Pracy chcą wspólnie lepiej i skuteczniej pomagać osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W zeszłym tygodniu dyrektorzy instytucji podpisali stosowną umowę w tej sprawie.

- Aktywność pracowników administracji powiatu m.in. poprzez nowe projekty i pozyskiwanie dodatkowych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego umożliwia wprowadzenie rozwiązań, które w większym stopniu łączą politykę pomocy społecznej z polityką rynku pracy i aktywizacji, a także z gospodarką społeczną – zwraca uwagę Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński.

- Współpraca pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy przyniesie rezultaty w formie lepszej oferty dla osób bezrobotnych, szczególnie dla osób określonych jako oddalone od rynku pracy – mówi Andrzej Zając, dyrektor PUP w Bochni.

- W odniesieniu do problemów rodzin z terenu Powiatu można mówić o tym, że celem współpracy PCPR i PUP jest integracja społeczna i zawodowa osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Objęcie niektórych klientów PUP dodatkowymi usługami aktywnej integracji w PCPR poprawi i wzmocni ich szanse na zatrudnienie i osobisty rozwój. Osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, zainteresowane nowymi szansami na zmianę w swoim życiu mogą kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – mówi Elżbieta Paczyńska, Dyrektor PCPR w Bochni.

comments powered by Disqus

Najnowsze