Wydarzenia

Zdmuchnięta elewacja: Oświadczenie Spółdzielni

Tomasz STODOLNY

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bochni wydała oficjalne oświadczenie ws. uszkodzenia elewacji bloku nr 16, do którego doszło w miniony weekend na os. Niepodległości.

Fot. screen wideo z facebook.com/silaniepodleglosci

"Szanowni Mieszkańcy !!!

W związku z pojawieniem się na portalach internetowych oraz w prasie nie do końca sprawdzonych i prawdziwych informacji dotyczących uszkodzenia docieplenia elewacji zachodniej ściany szczytowej budynku przy ulicy Legionów Polskich 16 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Bochni wyjaśnia:

W dniu 18.03.2017 r. (sobota) w godzinach wieczornych na skutek panujących ekstremalnych warunków atmosferycznych tj. występującej burzy z bardzo silnymi porywami wiatru nastąpiło oderwanie kilku płyt styropianowych docieplenia elewacji w górnej jej części.

Jeszcze tego samego dnia wieczorem została przeprowadzona kontrola powstałych uszkodzeń. Uszkodzenia te nie stwarzały niebezpieczeństwa dla mieszkańców, ani też dla pozostałej części docieplenia.

W wyniku utrzymujących się nadal, w nocy z 18 na 19 marca 2017 roku, niesprzyjających, ekstremalnych warunków atmosferycznych nastąpiło odspojenie kolejnych części docieplenia. Z uwagi na występowanie potencjalnego zagrożenia odpadnięcia kolejnych elementów uszkodzonej elewacji w dniu 19.03.2017 r. (niedziela) w godzinach okołopołudniowych Państwowa Straż Pożarna dokonała kontrolowanego usunięcia części docieplenia, które uległo degradacji.

Docieplenie zachodniej ściany szczytowej budynku przy ul. Legionów Polskich 16 zostało wykonane w roku 2006.

Zaistniała szkoda została w dniu 20.03.2017 r. (poniedziałek) zgłoszona do firmy ubezpieczeniowej celem rozpoczęcia procedury jej likwidacji. W dniu 21.03.2017.r. (wtorek) przedstawiciel ubezpieczyciela dokonał oględzin miejsca wystąpienia szkody oraz kontroli dokumentów związanych z realizacją robót dociepleniowych przedmiotowej ściany. Zgodnie ze wstępną opinią Spółdzielnia dochowała należytej staranności przy realizacji robót dociepleniowych, a prace te zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. W związku z powyższym powstała szkoda została zakwalifikowana jako „zdarzenie losowe” niezależne od Spółdzielni.

Aktualnie (na dzień 24.03.2017 r.) prowadzona jest przez firmę ubezpieczeniową procedura wyceny i likwidacji powstałej szkody. Po jej zakończeniu Spółdzielnia przystąpi niezwłocznie do wykonania nowego docieplenia uszkodzonej ściany szczytowej.

Informujemy, że wykonanie nowego docieplenia zostanie zrealizowane ze środków uzyskanych w ramach otrzymanego na tą okoliczność odszkodowania.
Uporządkowanie terenu w rejonie uszkodzonego docieplenia, z uwagi na konieczność przeprowadzenia oględzin i kontroli przez przedstawiciela ubezpieczyciela, nastąpiło w dniach 22÷23.03.2017 r.

Bochnia, 24.03.2017 r.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Bochni"

comments powered by Disqus

Najnowsze