Wydarzenia

Bardzo niskie bezrobocie w powiecie bocheńskim

Tomasz STODOLNY

Główny Urząd Statystyczny podał oficjalne dane dotyczące liczby bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopy bezrobocia dla poszczególnych województw i powiatów według stanu na koniec lutego 2017 roku.

W całym kraju stopa bezrobocia wynosi 8,5%.

Najniższe bezrobocie jest w województwach Wielkopolskim (5,2%), Śląskim (6,8%) i w Małopolsce (6,9%).

W powiecie bocheńskim stopa bezrobocia na koniec lutego wyniosła 6,3% (2,6 tys. zarejestrowanych bezrobotnych).

We wszystkich bezpośrednio sąsiadujących z Bocheńszczyzną powiatach wskaźnik był wyższy:

- powiat brzeski: 8,5%
- powiat proszowicki: 7,4%
- powiat wielicki: 7,1%
- powiat limanowski: 10,5%

comments powered by Disqus

Najnowsze