Wydarzenia

Archeolodzy rozkopią bocheński rynek

Tomasz STODOLNY

Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu rozpoczną się prace archeologiczne na bocheńskim rynku.

Badania prowadzone będą w południowej części rynku, obok pomnika króla Kazimierza Wielkiego, na powierzchni w sumie około 600 metrów kwadratowych. Głębokość wykopów: 1 metr. Być może archeologom uda się trafić na ślady po XIV-wiecznym ratuszu? Prace potrwają do końca maja.

* * *

Badania zostaną przeprowadzone w ramach dużego zlecenia, które dla magistratu realizuje PM Projekt. Firma wygrała przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla „Rewitalizacji centrum miasta Bochnia”.

W ramach zadania zostały wydzielone następujące etapy:

Etap I. Opracowanie koncepcji projektowej.

Etap II. Wykonanie badań architektoniczno-archeologicznych na podstawie wytycznych konserwatorskich.

Etap III. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę/przebudowę/zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych.

Prace projektowe poszczególnych elementów mają zostać wykonane w sposób umożliwiający etapowe wykonanie inwestycji, osobno dla następujących zadań:

- płyty rynku,
- dziedzińca miejskiego (woonerf),
- remontu kamienic,
- układu komunikacyjnego (w podziale na drogi gminne i drogę wojewódzką),
- Placu Pułaskiego,
- Placu Okulickiego,
- odbudowy wieżyczki nadszybia Regis.

Koncepcja ma powstać do końca marca, a pełna dokumentacja projektowa do października.

Koszt całego zlecenia: ponad 412 tys. zł.

comments powered by Disqus

Najnowsze