Wydarzenia

Pomoc dla osób niepełnosprawnych

tim

źródło: informacja prasowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni informuje o naborze wniosków w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd” dotyczącego pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie powiatu bocheńskiego.

Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej www.pcpr.bochnia.pl oraz w siedzibie PCPR w Bochni przy ul. E. Windakiewicza 9/5.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków:

6 marca 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017);
1 września 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).

Termin zakończenia przyjmowania wniosków:

30 marca 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017);
10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

- posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
- pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

- posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;
- aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Warunki dofinansowania w ramach modułu II opisane są w dokumencie ”Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku”.

Szczegółowe informacje na temat programu „Aktywny samorząd” dostępne są na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl.

Program „Aktywny samorząd” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

comments powered by Disqus

Najnowsze